En kjærlig og blid friluftsjente.

Pernille oppleves av de rundt henne som en blid og positiv jente. Hun er humoristisk og har en smittende latter. Pernille trives ute, gjerne på sykkel og til fots. Hun tar selv initiativ til å gå til nærmeste lekeplass, og hun oppleves som lett å ta med på aktiviteter. Pernille er flyktig i lek og hun kan fort kjede seg. Samtidig trenger hun pauser, og må ha styring av de voksne slik at hun får litt ro i hverdagen sin. I rolige stunder liker hun at en voksen sitter sammen med henne, stryker på henne og prater med henne. Når hun er inne, trives hun med å tegne og perle armbånd, og hun liker å ta del i hverdagslige gjøremål som å vaske klær, lage mat og dekke bordet.

Pernille har et stort hjerte for dyr og hun er omsorgsfull med dem. Hun fungerer på et lavere nivå enn sine jevnaldrende, og fremover vil hun ha oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Hennes fungering gjør at hun trenger og søker mye voksenkontakt. Pernille har behov for faste rutiner, og hun trenger å trygges på overganger som for eksempel mellom skole og hjem. Hun har ekstra oppfølging på skolen.

Pernille bor i beredskapshjem i påvente av et fosterhjem. Hun skal ha regelmessig samvær med familien sin.

Hvilket fosterhjem trenger Pernille?

Pernille trenger to tålmodige, rause og sensitive voksne som er tilgjengelige for henne i hverdagen. Det er en fordel om fosterhjemmet deler Pernille sin interesse for friluftsliv. Hun trenger tydelige grenser og forutsigbarhet i hverdagen. Fosterforeldrene må kunne gi henne støtte og veiledning gjennom dagen.

På grunn av Pernille sitt omsorgsbehov kan de ikke ha barn som er yngre enn henne, helst bør egne barn være i ungdommer eller voksne. Hun er glad i dyr slik at fosterhjemmet med fordel kan ha dette. Fosterforeldrene må være innstilt på å inngå i et tett samarbeid med skole, familie, avlastningshjem og hjelpeapparatet rundt henne. Det er behov for at en av fosterforeldrene er frikjøpt fra eget arbeid i en periode. Pernille har et godt og tilrettelagt opplegg på skolen. Hun har et nettverk rundt seg som bryr seg om henne og som vil kunne være viktige støttespillere. For at hun skal kunne opprettholde dette, er det ønskelig at fosterhjemmet ligger i Øygarden/Bergen Vest.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved frikjøp av en av fosterforeldrene med inntil ett år. Videre frikjøp vil bli vurdert i samarbeid med fosterforeldrene.

Vil du vite mer om Pernille?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.