Ei sprudlende og blid jente

Maria er ei veldig sjarmerende og livlig jente som det er lett å bli glad i. Hun fremstår smilende, blid og uttrykker mye glede. Maria uttrykker ofte takknemlighet, og kan sette pris på de små ting.

Maria har et høyt aktivitetsnivå, og elsker at det skjer noe. Hun har en positiv energi og er alltid med på det som skal skje, om det er av praktiske gjøremål eller andre aktiviteter. Hun fremstår svært arbeidsom, og trives når hun kan få være med å jobbe utendørs med praktiske ting eller kan få være med på kjøkkenet og kokkelere.

Maria er en svært oppvakt og nysgjerrig jente, som får med seg det som skjer, og tar fort til seg ny læring. Hun fremstår alders adekvat, viser mange fine og gode evner. Hun er videre musikalsk og trives godt med sang, musikk og dans.

Maria er to-språkelig. Hennes hovedspråk var engelsk når vi ble kjent med henne, men hun har nå utviklet et godt norsk språk.

Maria har hatt en tøff start på livet sitt, og hatt mange vonde og utrygge opplevelser i sine første leveår. Hun strever derfor med sin tilknytning til andre og kan derfor avvise omsorgspersoner når det blir vanskelig. Hun viser tydelig at hun profitterer på trygge og tydelige voksne som kan stå i relasjon over tid.

Maria strever med sosiale koder, og det kan være vanskelig å tilpasse seg leken med jevnaldrende barn. Hun har derfor behov for voksne som kan både veilede og tilrettelegge for positiv samhandling og lek med andre barn.

Maria kan fremstå svært selvstendig da hun måtte påta seg store oppgaver i ung alder. Hun har derfor behov for omsorgspersoner som fremstår varme og tydelige og som tar kontrollen.

Hva slags fosterhjem trenger Maria?

Maria trenger et fosterhjem bestående av to omsorgspersoner. Dere kan gjerne ha hjemmeboende barn, men disse bør da være en god del eldre enn Maria. 

Maria trenger stabile omsorgspersoner som er trygge, tilgjengelige og tilstedeværende for henne. Hun har behov for at fosterforeldrene kan imøtekomme hennes emosjonelle behov og bistå henne med regulering av følelser når de blir overveldende. Hun trenger noen som kan gi kjærlig omsorg, struktur og forutsigbarhet i hverdagen. Det vil derfor være viktig at fosterforeldrene kan møte utprøving og motstand med trygghet og forståelse. 

Fosterforeldrene bør ha kunnskap og erfaring med barn som har opplevd traumer, og utvise tålmodighet og forståelse når hun bli redd og sint.

Fosterhjemmet må kunne samarbeide godt med barnevernstjenesten samt andre hjelpeinstanser rundt Maria.

Det vil også være viktig at fosterhjemmet i samarbeid med barnevernstjenesten bidrar til å tilrettelegge og følge opp samvær med biologisk familie. 

Som fosterhjem får dere:

Vil du vite mer om Maria?

Ønsker dere mer informasjon om det å bli fosterhjem, og om barna våre, kan du ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere på telefonnummer; 466 19 694. Denne er betjent alle hverdager kl 08.00 - 15.00. Eventuelt kan du sende en e-post til: fosterhjem-stavanger@bufetat.no