Olaug Nilssen og Katrine Eidslott: Et annerledes liv

En prat om det å få et barn som er født med noen ekstra utfordringer.

Hvordan er det å få vite at barnet ditt er født annerledes? Og hvordan er det å leve med et barn med utfordringer? Olaug Nilssen og Katrine Eidslott har ganske ulike historier, men de har til felles at de har et barn som krever mer enn andre. I «Småprat» snakker de både om hva som er og har vært tøft, men også det som er fint med et annerledes liv.