Tema: vennskap

Vennskap er en viktig del av barns sosiale og emosjonelle utvikling. Barnet lærer mye av å få utvikle sine egne vennskap, men de trenger også veiledning og støtte.

Mange barn er i perioder uten nære venner. Det er normalt, og foreldre skal ikke bekymre seg for mye av den grunn. Om det vedvarer over tid, bør man utforske det mer. 

I disse artiklene kan du lese mer om barn og ungdoms vennskap i forskjellige faser av oppveksten.