Hvilken type er du i foreldrerollen?

Dette er en test du kan ta for å se på hvilke styrker du har, og for å fremme refleksjon og bevissthet i foreldrerollen.

Ved å ta testen kan du både få vite hva du allerede gjør som er bra og hva som kan gjøre deg tryggere. Les mer om testen.

Testen består av 10 spørsmål og tar cirka fem minutter.

All typer personer