Lær barnet ditt å planlegge

Å lære å planlegge krever øvelse, og er en viktig del av å bli et selvstendig menneske. 

Tenk på hvor mye vi voksne planlegger i hverdagen. Det å lære å legge en plan og å følge den, er en ferdighet som barnet ditt får bruk for i mange sammenhenger.

Å tenke langsiktig kommer med alderen

  • Visste du at evnen til å tenke langsiktig ikke er fullt utviklet før vi er i tyveårene? 

Når du undrer deg over at femåringen setter i gang med legobygging i stedet for tannpussen etter frokosten, eller at tiåringen feilberegner hvor lang tid leksene vil ta, kan det henge sammen med at barnet ditt ikke er i stand til å tenke langt nok fram ennå. 

Å strukturere hverdagen og legge planer for hva som skal gjøres, ligger mer naturlig for noen av oss enn for andre. Noen barn trenger mer støtte og trening i dette enn andre barn. Uansett hvor gode eller dårlige vi er i utgangspunktet, blir det enklere å planlegge når vi jobber bevisst med det over tid.

Gjentagelser gjør det lettere for barnet å se framover

Når du og barnet planlegger sammen, hjelper du barnet å tegne opp et slags kart i hodet, der rekkefølgen er tenkt ut trinn for trinn:

«Først spiser vi kveldsmat, så pusser vi tenner og tar på pysjen, og til slutt leser vi på sengen.» 

Når de samme rutinene og reglene i familien gjelder hver dag, gjør du barnets verden mer trygg og forutsigbar. Når barnet ditt opplever at det samme skjer hver dag, blir det også enklere å forstå, bidra og være med på det som skjer

Slik kan barnet bidra i planleggingen:

  • Det lille barnet kan hjelpe til med å dekke bordet, og finne ut hva dere trenger til måltidet.
  • Skolebarnet kan være med på å finne fram sine egne klær til dagen etter.
  • Tenåringen kan selv få bestemme hvilke dager han skal støvsuge, ut fra hva som passer best med hans egne planer.
tips

Småbarn kan være med å pakke barnehagesekken

Pakk sekken sammen når dere skal til barnehagen eller ut på tur. Spør barnet om hva han mener bør være med, og hjelp ham å komme på det som mangler. Snakk høyt om det dere legger i sekken og hvorfor det må være med. Etter hvert kan kanskje barnet være «hovedpakker», mens du bare hjelper til?

Hva oppnår dere?

Å pakke barnehagesekken eller finne fram klær til neste dag er små, fine gjøremål du kan bruke til å trene opp barnet til å planlegge. Ved å tenke gjennom det som skal skje og planlegge for det sammen med deg, vil det bli mer naturlig for barnet å planlegge også i andre sammenhenger.

tips

Skolebarn kan planlegge handlelista

Prøv å la barnet ditt skrive ned handlelisten neste gang dere skal ut for å handle. Han kan hjelpe til med å følge handlelisten når dere er i butikken. Klarer dere å planlegge handling for hele uka sammen?

Hva oppnår dere?

Når du inviterer barnet med på å planlegge noe som skjer litt fram i tid (som å handle middag for hele uken), utvider du barnets horisont for planlegging. Barnet ditt vil også bli oppmerksom på at vi sparer tid og penger på å handle alt samtidig, når vi har planlagt med handlelisten. I tillegg får barnet trent opp konsentrasjonsevnen sin.

Øv på å planlegge

Når du tenker høyt om noe som skal skje sammen med barnet, trener dere på evnen til å planlegge.

Når dere skal øve på å planlegge, er det viktig å tenke både på helheten og de ulike delene av planleggingen. Legg en plan sammen før dere starter, og forklar hvorfor rekkefølgen i planen bør være slik. På den måten forstår barnet at det å tenke ut noe er en del av planleggingen, og at det er viktig å tenke før man handler.

La oss si at dere skal bake en kake sammen. For å gjennomføre denne aktiviteten må dere gjennom flere steg. Dere må finne ut hvilke ingredienser dere allerede har, og hva dere må handle i butikken. Når alle ingrediensene er på plass, må dere følge oppskriften trinn for trinn.

Jo mer du hjelper barnet med å planlegge og strukturere, jo enklere klarer han det selv, etter hvert som han blir større og får mer trening. Du som er voksen kan hjelpe til ved å gi barnet oversikt og hjelp til å samle oppmerksomheten og konsentrere seg.

Forbered barnet og gå gjennom det som er nytt

Pleier du å forberede barnet litt når dere skal noe gjøre nytt? Det kan være en god idé for å gi barna mer forutsigbarhet og kontroll over seg selv i situasjonen. Å vite litt om hva som skal skje og hva du forventer av henne, gir barnet en følelse av trygghet. Noen barn har større behov for å forberede seg enn andre.

Tenk at du blir invitert med på en sportsaktivitet som er helt ny for deg. Da vil du antagelig gjerne vite mest mulig om hva som skal skje, hva du bør ha på deg, og hva som forventes av deg?

Eksempler på hvordan du kan forberede barnet ditt:

  • Restaurant med det lille barnet: «I dag skal vi spise middag på restaurant. Der må alle sitte så rolig de kan ved bordet. Kortstokk og tegnesaker er det lov til å bruke, så det tar vi med.»
  • Tivoli med skolebarnet: «I dag skal vi på tivoli. Det er mye morsomt å velge mellom der. Vi kan bruke 200 kroner på det du har lyst til.»