Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere.

Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør, og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen. 

Målet med Foreldrehverdag.no er å skape bevissthet og refleksjon hos foreldre, og gi større mestringsfølelse. Det mangler ikke på gode råd og meninger om foreldreskap i det offentlige rom. Mange foreldre føler seg usikre på hvordan de skal og bør reagere i ulike situasjoner.   

Illustrasjonsbilde

Godt nok er best

Visste du at fagfolk mener at «godt nok» foreldreskap faktisk er det beste du kan gi barnet ditt? Med godt nok foreldreskap mener vi at barnet, med utgangspunkt i et trygt og utviklende miljø, får oppleve ulike sider ved deg som forelder. Det vil blant annet si at mor eller far ikke alltid står klare til å løse barnas vanskeligheter og frustrasjoner til enhver tid. Vi gjør alle «feil», og ingen mennesker reagerer 100 prosent ideelt til enhver tid.

Alle foreldre opplever å misforstå barnet sitt, og vi oppfører oss annerledes enn vi hadde tenkt innimellom. Dette er en del av familielivet, som både barn og voksne kan lære mye av.

Hva fungerer for dere?

Heldigvis finnes det ikke én riktig måte å være forelder på. Det er opp til hver enkelt familie å prøve seg frem og finne ut hva som fungerer best for dere, basert på hvem du er, hvem barnet ditt er, og hvilken situasjon dere er i. Det finnes heller aldri bare én måte å løse en situasjon på. For å finne den riktige veien for dere, krever det som regel både prøving og feiling.

Du kjenner barnet best

Foreldrehverdag.no er uten pekefingre og standardoppskrifter, og tar utgangspunkt i at det er du som kjenner ditt barn og din familiesituasjon best. Her vil du heller få hjelp til å forstå deg selv og barnet ditt bedre, og kanskje få en større verktøykasse og mer trygghet i foreldrerollen.

Ved å tenke litt over hva du ønsker for barnet ditt, hva du tenker er viktig å lære bort og hva du har med fra din egen oppvekst og kultur, kan du lære å se deg selv utenfra, samtidig som du ser barnet ditt innenfra.  

Illustrasjonsbilde

Bygger på anerkjent program

Foreldrehverdag.no er utviklet i samarbeid med fagfolk, og bygger på International Child Development Programme (ICDP). ICDP fokuserer på forholdet mellom voksne og barn, og brukes av blant annet UNICEF, WHO og mange norske kommuner og helsestasjoner.

Mer om kunnskapsgrunnlaget • 2 minutters lesing

Publisert 17. juni 2016.
Oppdatert 09. april 2018.

Foreldrehverdag

er en nettressurs som hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og som handler om forholdet mellom dere.

Foreldrehverdag er delt inn i fem temaer, som du kan klikke deg inn på under.