Hjelp barnet med å konsentrere seg

I Forstå

Har du tenkt på hvor viktig det er å kunne konsentrere seg og fokusere oppmerksomheten når vi skal lære noe nytt?

Dette er faktisk helt nødvendig både for å lære noe, og kommunisere med andre. Her kan du lese om hvordan du kan hjelpe barnet ditt så hun ikke blir så lett distrahert, gjennom at dere fokuserer sammen.

Tålmodighet og utholdenhet er noe som øves opp over tid. Når barnet får hjelp til å leke lenger av gangen, litt og litt, vil hun samtidig øve opp evnen til å konsentrere seg. Fokus og konsentrasjon er en forutsetning for at barnet skal kunne forstå og ta til seg ny kunnskap.

Slik hjelper du barnet med å forstå verden rundt seg.

Å «tone» seg inn på barnet

Når du vil hjelpe barnet med å konsentrere seg, krever det  at du selv er mentalt til stede og ”toner” deg inn på henne. Dette gjelder i alle former for kommunikasjon. Når dere begge er begeistret og engasjert i noe sammen, støtter og trener du samtidig  barnets oppmerksomhet og konsentrasjonsevne.

Kanskje utforsker du en leke sammen med det lille barnet, spiller et spill med skolebarnet eller diskuterer noe tenåringen er opptatt av? Når du tar deg tid til å undersøke hva som fanger barnets interesse, og er nysgjerrig på hvordan det ser ut fra hans ståsted, skaper du et godt utgangspunkt for å snakke videre sammen. Samtidig oppfatter barnet at du er interessert og støtter ham i det han liker å gjøre.

Hva er barnet ditt nysgjerrig på? Kan du bruke det som et utgangspunkt for en samtale?

Denne filmen handler om hvordan du som forelder kan «tone» deg inn på barnet ditt:

Støtter språk, tankeutvikling og evne til problemløsning

Barn er lette å avlede, og kan ha vanskeligheter med å holde fokus og fullføre det de har startet på. Når du har oppmerksomheten rettet mot det samme som barnet, blir det enklere for ham å beholde konsentrasjonen.

Ved å fokusere oppmerksomheten på noe sammen med barnet, kan du altså utvide kapasiteten hans, så han kan konsentrere seg lenger av gangen. Dette kan være å tegne en tegning, lese en bok eller lage mat sammen. Når dere to har et felles fokus og snakker om det, støtter det språkutviklingen og barnets evne til å tenke, behandle informasjon og løse problemer. Når dere er konsentrert om noe sammen, kan det også påvirke både lærelysten og nysgjerrigheten positivt.

Slik skaper du felles oppmerksomhet

Felles oppmerksomhet er når du og barnet har både øyne og tanker rettet mot det samme, enten det er en ting, et gjøremål eller en opplevelse. Denne typen fellesfokus er nødvendig både for at barna skal få med seg det vi sier, og for at vi voksne virkelig skal høre det barna sier.

Grovt sagt finnes det to måter du kan skape felles oppmerksomhet på. Du kan si  Se her eller Få se.

Se her: Invitér barnet inn i ditt fokus

Når du sier Se her, ber du om barnets oppmerksomhet, for eksempel når du vil vise henne noe eller gi en beskjed.

Vi starter kanskje med å

 • si barnets navn
 • legge hånden på skulderen til barnet
 • prøve å få øyekontakt

Når barnet ser på oss og vi har fått det felles fokuset vi er ute etter, kan vi si det vi skal. For eksempel: 

 • Nå er det middag
 • Har du gjort leksene?
 • Hva gjorde du og mormor i dag, da?

Få se: Ta del i barnets aktiviteter

Når du sier Få se, ber du om å få ta del i det barnet holder på med.

Det kan for eksempel være at du sier:

 • Hva gjør du?
 • Hva handler leksen din om?
 • Fortell hva du har laget

Når dere har fått felles fokus kan det være en fin anledning for å ha en god samtale videre. Det kan være lurt å se an hva barnet holder på med, slik at du ikke forstyrrer eller forvirrer barnet i aktiviteten hennes. Hvis barnet er konsentrert om noe på egenhånd, er det kjempefint.

Illustrasjonsbilde

God kommunikasjon er ditt ansvar

Felles fokus krever uansett at du klarer å justere deg til barnet, og prøver å se verden gjennom hans øyne. Kommunikasjonen mellom voksen og barn er alltid den voksnes ansvar.

Det er du som har ansvar for at dere får snakket om ting som oppstår på en god måte. Noen ganger kan det innebære at du må utsette det du hadde tenkt å snakke om. For eksempel kan det være umulig å ha en samtale hvis barnet er veldig trøtt, sulten eller lei seg. Her kan du lese mer om hvordan barnet kan få være med å påvirke det som skjer.

Prøv dette:

Be om oppmerksomheten

Neste gang du skal gi barnet ditt en beskjed,  for eksempel at middagen er klar, at dere skal pusse tenner eller at hun må skru av TVen, kan du prøve å ta deg litt ekstra tid. Gå bort til barnet, si navnet hennes og se henne i øynene før du gir beskjeden. Fikk hun det med seg? Hvis ikke, kan du prøve å gjenta beskjeden på samme, rolige måte.

Hvorfor skal du gjøre dette? Hvorfor skal du gjøre dette?

Vi gir hverandre ofte beskjeder i farta: Kom og spis, maten er klar!

Når du investerer litt tid i å gi beskjeden rolig og direkte til barnet, blir det lettere for barnet å få det med seg. Ber du om barnets oppmerksomhet på denne måten, i stedet for å rope fra et annet rom, vil du sannsynligvis få den.

Fokus i hverdagen

Med de minste barna er det ofte lettest å gå inn i deres verden når du vil dele oppmerksomheten rundt noe. La gjerne barna ta regien og bli med inn i deres fantasiverden.

Tenåringer er gjerne fokusert utover i større grad, på venner, lekser og alt som foregår utenfor hjemmet og familien. For å dele oppmerksomheten rundt noe med en tenåring, er det ofte en fordel  at du er tilgjengelig på deres premisser og justerer fokuset ditt etter dem. Det kan  være å høre på musikk, se et tv-program eller å sette deg inn i et tema som egentlig ikke interesserer deg.

For å få til et felles fokus i hverdagslivet, er det viktig at vi voksne passer på at det ikke skjer for mye på én gang. Se for deg hverdagsmiddagen, der de voksne strever med å få barna til å sitte rolig, mens de selv sender tekstmeldinger, rydder og spiser om hverandre.

Illustrasjonsbilde

Hvor lenge klarer barnet ditt å ha fokus når dere gjør noe sammen?

En treningssak

Det er en treningssak å konsentrere seg og holde fokus over tid. Både alder og individuelle forskjeller spiller inn. En fin måte å gi barn mestringsfølelse kan være å dele opp én stor oppgave i flere små, og mer overkommelige oppgaver.

Når du skal lære barnet noe nytt, er det viktig å ta pauser når du ser at barnet trenger det. Det kan for eksempel være at barnet er for slitent til å gjøre leksene når du hadde tenkt, eller at du må utsette noe du vil snakke med barnet om til dagen etter, fordi barnet er for trøtt.

Vi har alle forskjellige måter å lære på. Tenk bare på hvordan noen kan høre på høy musikk mens de jobber, mens andre må ha absolutt ro for å kunne konsentrere seg.

Hvordan støtter du barnet ditt best når det skal lære noe nytt?

Forbered barnet ditt på det som skal skje

Barn trenger tid til å omstille seg når de skal gå fra et gjøremål eller en tanke til en annen. Den tiden må vi voksne huske på å gi dem, for eksempel ved å gi beskjed et stykke i forveien om at noe skal skje: Om et kvarter skal vi kle på oss og gå til bussen.

Noen ganger ligger vi voksne langt foran barna med våre planer. Da kan det kanskje være en idé at du som voksen tar en pause, og dermed gir barnet litt tid til å omstille seg.

Det kan være store individuelle forskjeller fra barn til barn på hvor mye tid de trenger for å ”legge om”. Hvor god tid trenger ditt barn til for å omstille seg?

Prøv dette:

Tid til forberedelser

Neste gang du og barnet ditt skal starte på noe nytt, kan du hjelpe henne til å forberede seg før dere starter. Bruk navnet hennes, og ta deg tid til å forklare det dere skal gjøre. Det kan for eksempel være: ”Anne, nå skal vi gå i byen der det er mange biler. Da må vi følge godt med. Er du klar?”  eller ”Per, nå skal vi bygge denne lekebilen sammen. Hvor syntes du vi skal vi starte?”.

Hvorfor skal du gjøre dette? Hvorfor skal du gjøre dette?

Det er lurt å forberede barnet litt før dere setter i gang med en aktivitet, og ta seg tid til å forklare det som er nytt. Barn trenger tid til å omstille seg og forberede seg på det som skal skje. Når du og barnet er konsentrert om det samme, og snakker sammen om det, hjelper du barnet til å trene opp konsentrasjonen og holde fokus over tid. 

Viktig for deg, viktig for barnet

Felles fokus handler altså mye om å gå foran med et godt eksempel. Barn lærer mye mer av hva du faktisk gjør og hvordan du er, enn av hva du sier. Det du er opptatt av, legger energien din i og fokuserer på, blir ofte viktig for barnet også. Tenk bare hvor mange ”fotballfamilier”, ”skuespillerfamiler” eller "campingfamilier"  som finnes der ute. Mange barn får beslektede yrker eller de samme fritidsinteresser som foreldrene sine.

Det er veldig ulikt i familier i hvilken grad de har er opptatt av de samme tingene. Hvordan er det hos dere?

Eksempler på hva som kan være felles fokus i familien kan for eksempel være

 • lekser
 • matlaging
 • fritidsaktiviteter
 • tradisjoner

Felles fokus kan også bygges rundt «her og nå»-opplevelser, som å spontant leke «har’n» eller å finne spennende ting å se på hjemveien.

Prøv dette:

Holde fokus

Neste gang skolebarnet ditt sitter og strever med leksene, prøver du å sette deg ned og engasjere deg i oppgaven. Vær åpen og interessert – la ham ta deg inn det han jobber med.  Du kan for eksempel spørre: Hva handler leksene dine om i dag?, og så forsøke å støtte ham ved å være interessert og hjelpe, om det trengs.

Hvorfor skal du prøve dette? Hvorfor skal du prøve dette?

Når du tar del i det barnet fokuserer på, og kanskje strever litt med, er det lettere for ham å beholde konsentrasjonen. Du har kanskje opplevd det selv. Ved å forklare noe til andre, konsentrerer du deg og fokuserer på en ny måte. At noen er interessert gir oss ofte ny giv og mer utholdenhet. 

Videre lesing