Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år.

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Deltakerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på sitt eget morsmål.

Ønsker du å delta i en slik foreldregruppe?

Det er i de fleste tilfeller kommunene som arrangerer foreldregruppene. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Du finner kontaktinformasjon under.

Gruppene blir ledet av veiledere med utdanning fra Program for foreldreveildning (ICDP - International Child Development Programme).

Noen kommuner arrangerer egne veiledningsgrupper for foreldre med minoritetsbakgrunn. Det arrangeres også grupper i regi av andre enn kommunene, for eksempel frivillige organisasjoner, trossamfunn og Kirkens bymisjon. ICDP tilbys også i asylmottak, krisentre og fengsler.

Akershus

Asker

Kontakt Flyktningeteamet ved helsesesøster Inger Helene Møinichen.

Telefon: 90 14 81 50/66 90 90 00

Asker kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Aurskog-Høland

Kontakt barnevernstjenesten ved Cecilie Graff.

Telefon: 48954840.

Bærum

Kontakt flyktningekontoret ved spesialkonsulent Lise Borgersen.

Telefon: 46 43 06 47.

Bærum kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

 

Eidsvoll

Kontakt rådgiver/veileder Merethe Kvernrød, NAV Eidsvoll .

Telefon: 48869228

Fet

Kontakt fagkoordinator/spesialpedagog ved Nerdrumshagen barnehage Rita Lie.

Telefon: 63 88 54 40.

Frogn

Kontakt spesialpedagogisk team:

Spesialpedagog Mette Lise Steen

Telefon: 41531328

 

Barnehagekonsulent/fagleder Elin T. Stensrud

Telefon: 41531389

Lørenskog

Kontakt flyktning- og innvandrertjenesten ved veileder Anne Marakath.

Telefon: 67 93 43 51

Oppegård

Kontakt helseavdelingen ved helsesøster Ingfrid Samset Lorentsen

Telefon: 93238454/66819245

Rælingen

Kontakt flyktning- og inkluderingstjenesten ved avdelingsleder Narges Pourzia.

Telefon: 48 16 75 12

eller

Fagleder/psykolog Dragana Tosinovic.

Telefon: 41 93 48 60

 

Kontakt Enhet Famlie og helse ved ICDP-koordinator Anita Vorkinslien.

Telefon: 48 16 76 35

Rælingen kommune også har tilbud i minoritetsprogrammet, og tilbyr i tillegg familieveiledning som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Skedsmo

Kontakt avdeling Barn og familie ved avdelingssjef Ragnhild Ottestad.

Telefon: 66 93 81 65.

Skedsmo kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Ski

Kontakt Lill Marie Tollerud, Avdeling folkehelse og friskliv, Samhandlingsenheten.

Telefon: 917 54 346.

 

Sørum

Kontakt Sorknes barnehage ved daglig leder Mari Karlsrud

Telefon: 41 16 49 89.

Ullensaker

Kontakt Forebyggende avdeling for barn og unge ved familieveileder Laila Hovland.

Telefon: 90 91 05 17/66 10 90 41

Vestby

Kontakt helsestasjonen ved helsesesøster Maryan Olberg.

Telefon: 47 65 69 97

Aust-Agder

Risør

Kontakt Risør helsestasjon ved helsesøster Hilde Nordal.

Telefon: 99 75 92 19.

Arendal

Kontakt barne- og familieteamet ved sosionom Maria Rosita Johnsen.

Telefon: 47 45 05 06.

Grimstad

Kontakt Grimstad familiesenter.

Telefon: 37 25 06 15

Grimstad kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Lillesand

Kontakt rådgiver ved Hestad barnehage Ole Morten Mouridsen.

Telefon: 412 41 752/37 26 15 00

Buskerud

Drammen

Kontakt Senter for oppvekst ved avdelingsleder Kjetil Nilssen.

Telefon: 900 75 623/32 04 66 00

Drammen har også tilbud i minoritetsprogrammet. 

Gol

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Lene Kristin Spangebu.

Telefon: 32 02 92 15.

Hemsedal

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Hilde Bakke Jensen.

Telefon: 90 13 66 56/31 40 88 76.

Hurum

Kontakt Familiens hus ved familieveileder Helle Hansen.

Telefon: 95 23 52 92.

Krødsherad

Kontakt Noresund barnehage ved styrer Kari Kjensmo.

Telefon: 45 40 51 54.

Lier

Kontakt barneverntjenesten ved familieterapeut Lise Merete Braathen.

Telefon: 99 19 21 13/32 22 03 34.

Modum

Kontakt barnehageleder i Modum kommune Vibeke Hillestrøm.

Telefon: 32789339/40846511.

Nore og Uvdal

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Malin Bekkeseth.

Telefon: 31 02 44 04.

Røyken

Kontakt helsestasjonen ved fungerende avdelingsleder Linda Säterhagen.

Telefon: 97 52 63 32.

Sigdal

Kontakt skolekontoret ved rådgiver Berit Kathrine Jokerud.

Telefon: 32 71 14 09.

Øvre Eiker

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Lene Tekfeldt Hansen.

Telefon: 32 25 12 70/47 87 67 16.

Ål

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anikken Teigen.

Telefon: 32 08 52 90.

Finnmark

Alta

Kontakt Barne- og ungetjenesten ved veileder Siss-Mari Solli.

Telefon: 453 96 909.

Gamvik

Kontakt Mehamn barnehage ved pedagogisk leder Monica Magnessen.

Telefon: 78 49 73 04.

Karasjok

Kontakt PPT ved Tove Didriksen.

Telefon: 78 46 86 33.

Lebesby

Kontakt Nordkyn barnevernteneste ved barnevernkonsulent Yvonne Fallsen.

Telefon: 97 99 09 38.

Nordkapp

Kontakt Forebyggende avdeling for barn og unge ved leder Anne-Berit Eriksen.

Telefon: 918 88 986/78 47 65 79.

Sør-Varanger

Kontakt Barne- og familieenheten ved enhetsleder Siw-Inger Braathen.

Telefon: 78 97 76 90/414 61 101.

Sør-Varanger har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt familievernkontoret i Øst-Finnmark ved familieterapeut Heidi Andersen.

Telefon: 78 99 57 70.

Vadsø

Kontakt barneverntjenesten ved nestleder Tone Persen.

Telefon: 95 21 30 40.

Hedmark

Elverum

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Lise Bryhn Engehaugen.

Telefon: 45 28 34 41/62 43 60 60.

Hamar

Kontakt Hamar kommune, avdeling Familie og levekår, ved rådgiver Gerd Samuelsen.

Telefon: 992 38 280/62 56 30 61.

Foreldreveiledning gis til flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet ved Hamar læringssenter.

Øvrige foreldre kan få foreldreveiledning via helsestasjonen - programmet De utrolige årene.

Ringsaker

Kontakt Brumunddal helsestasjon ved helsesøster Maria Solli.

Telefon: 62 33 59 30.

Stange

Kontakt flyktningetjenesten ved miljøterapeut Gry Miriam Hoel Hagen.

Telefon: 957 08 378/62 56 21 26/470 27 598.

Stange kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Våler

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Kristin Banken.

Telefon: 62 42 41 80.

Åsnes

Kontakt pedagogisk leder i Sønsterud barnehage Eva Karin Christensen.

Telefon jobb/privat: 62 95 08 93/410 20 744.

Hordaland

Askøy

Kontakt ungdomstjenesten ved ungdomskontakt Lisbeth Fauskanger Strøm.

Telefon: 95433102.

Austrheim

Kontakt Familiekontoret ved psykolog Anne Jorunn Lunde.

Telefon: 98 08 31 22.

Bergen

Bergen kommune har organisert foreldreveiledningen gjennom en ressursgruppe. Kontaktperson er Cecilie Sæverud.

Kirkens Bymisjon i Bergen driver også foreldreveiledning. Kontakt tiltaks- og prosjektleder Åse Christiansen.

Telefon: 99 53 26 06.

Bergen kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Bømlo

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Anne Marit Hylland.

Telefon: 90 21 23 37.

Fedje

Kontakt styrer i Fedje barnehage Kristine Rossnes.

Telefon: 56 16 51 36.

Fitjar

Kontakt skolekontoret ved rådgiver Kristin Skare.

Telefon: 53 45 85 57.

Fjell

Kontakt Straume helsestasjon ved helsesøster Turid Sætre.

Telefon: 55 09 68 10.

Kvam

Kontakt kommunehuset ved hovedtillitsvalgt/lærer Vigdis Rykkje.

Telefon: 99 43 63 04.

Lindås

Kontakt barneverntjenesten ved familieveileder Heidi Eikeland Rossland.

Telefon: 56 37 50 82.

Meland

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved psykolog/daglig leder Kenneth Wie.

Telefon: 56 17 10 72/41 23 92 60.

Os

Kontakt helsestasjonen ved psykolog Lena Stångberg.

Telefon 56 57 52 39.

Osterøy

Kontakt Familiens hus ved spesialpedagog Trude Selseng.

Telefon: 56 19 22 43.

Stord

Kontakt Sunnhordland interkommunale barneverntjeneste ved barnevernspedagog Nina Helle.

Telefon: 48 99 09 30.

Sund

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste ved fagleder Eldbjørg Syltøy.

Telefon: 56 32 75 29.

Sveio

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Ritha Nicole Malm Førland.

Telefon: 53 74 81 23/90 64 71 75.

Voss

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Sigrun Rekve.

Telefon: 99 20 71 17.

Møre og Romsdal

Aure

Kontakt helsestasjonen ved familieveileder Kirsti Fossgård.

Telefon: 71 64 75 58/47 45 27 82.

Giske

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Johanne Synnes.

Telefon: 70 18 81 28.

Halsa

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Haram

Kontakt enhetsleder i barnehagetjenesten Marit Eik.

Telefon: 900 63 723/70 20 75 00

Herøy

Kontakt barnevernsleder Lilly-Åse Skogen.

Telefon: 91 63 96 90/70 08 13 45

Herøy kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kristiansund

Kontakt helsestasjonen for foreldre og barn ved tjenesteleder Åse Jægtvik.

Telefon 95 22 42 42/71 57 49 10.

Kristiansund kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Rindal

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Sandøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Else Steinshamn.

Telefon: 480 91 888/71 27 75 77.

Skodje

Kontakt Storfjorden barnevern ved familierettleder/familieterapeut Renate Schauerud Lade.

Telefon: 917 25 852.

Smøla

Kontakt NAV ved NAV-leder Bente Width Berg.

Telefon: 70 32 16 62.

Stordal

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykisk helsearbeider Inga Janonyte.

Telefon: 70 27 91 56/70 27 91 00.

Stranda

Kontakt sosialtjenesten ved sosialleder Aina Holmberg.

Telefon: 464 11 065.

Sula

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Evelyn Jenssen.

Telefon: 70 19 91 36.

Surnadal

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Sykkylven

Kontakt barnevernet ved fagleder Evy Hauge Andersen.

Telefon: 70 24 65 00.

Ulstein

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Kristin Meli.

Telefon: 70 01 78 80.

 

Ulstein kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kontakt helsesøster Kari Janne Kulø.

Telefon: 70 01 78 80.

Vestnes

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anita Kvalsvik.

Telefon: 71 18 41 94.

Volda

Kontakt Volda læringssenter ved programrådgiver Rønnaug Myklebust.

Telefon: 954 73 155/70 05 87 00

Volda kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Ørskog

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved pedagogisk-psykologisk rådgiver Øygunn Garseth.

Telefon: 70 16 59 60.

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Sylvi Sjøholt.

Telefon: 70 27 36 90.

Ørsta

Kontakt Hilde Flotve.

Ørsta kommune har også tilbod i minoritetsprogrammet.

Ålesund

Kontakt Virksomhet barn og familie ved foreldreveileder Elin Eriksen.

Telefon 90 17 93 57/70 16 45 59.

Ålesund har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Nordland

Alstadhaug

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Bjørg Ireen Fønnebø.

Telefon: 75 07 51 40.

Ballangen

Kontakt pedagogisk leder i Stollen barnehage Faina Framvik Pettersen.

Telefon: 41 14 52 31.

Kontakt pedagogisk leder i Bøstrand barnehage Åse Mari Mikalsen.

Telefon: 76 92 93 30.

Bodø

Kontakt familiesenteret ved foreldreveileder Bjørg Apeland.

Telefon: 75 55 60 16/469 12 429.

Brønnøy

Kontakt Brønnøysund helsestasjon ved ledende helsesøster Torun Gladsø.

Telefon: 75 01 28 80/75 01 28 82.

Evenes

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Fauske

Kontakt Barne- og familieenheten ved foreldrestøttekoordinator Lena Holmström.

Telefon: 75 60 43 08/75 60 43 00.

Gildeskål

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Mai-Catrin Presteng.

Telefon: 75 76 07 08/99 47 53 66.

Grane

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anita Nilssen.

Telefon: 75 18 22 63.

Hadsel

Kontakt Stokmarknes helsestasjon ved ledende helsesøster Gro Rønning-Nyvold.

Telefon: 76 16 42 24/906 47 475.

Hamarøy

Kontakt Synnøve Røli.

Herøy

Kontakt Herøy helsestasjon ved ledende helsesøster Edith Rishaug Hansen.

Telefon: 75 06 80 56/41 56 33 04.

Lurøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Turid Istad.

Telefon: 75 09 15 91.

Meløy

Kontakt helsefremmende og forebyggende enhet ved familieveileder Turid Solstrand.

Telefon: 75 71 07 46/976 46 157.

Narvik

Kontakt barneverntjenesten i Narvik kommune:

Telefon: 76 91 34 16.

Barnevernskurator Rita Skaugvold Hansen:

Telefon: 76 91 32 51.

Barnevernskurator Karoline Mølderup:

Telefon: 76 91 34 20.

Rana

Følgende personer kan kontaktes i Rana kommune:

Familietjenesten ved jordmor Rita Bergvik

Telefon: 75 14 65 07.

Familietjenesten ved rådgiver Anne Skar Gabrielsen.

Telefon: 75 14 63 00.

Vestvikheia barnehage ved styrer Eva Breivik.

Telefon: 75 13 21 66/913 65 415.

Saltdal

Kontakt Rognan helsestasjon ved ledende helsesøster Annie Franing.

Telefon: 75 68 21 39.

Sørfold

Kontakt helsestasjonen ved sykepleier Janne Paulsen.

Telefon: 75 68 51 54/482 67 338.

Tjeldsund

Kontakt interkommunal barneverntjeneste ved barnevernkonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Vefsn

Kontakt barneverntenesta ved Arnhild Mæhre.

Du kan også kontakte helsestasjonen ved Lise Segtnan.

Telefon: 75 10 16 20.

Vestvågøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Elisabeth Torbjørnrød.

Telefon: 76 05 62 70/90 73 11 64.

Nord-Trøndelag

Frosta

Kontakt enhetsleder for barnehager, Elin Strømsholm.

Telefon: 74 80 88 00.

Inderøy

Kontaktpersoner er flyktningetjenesten ved Marius Melbø, tlf 95837079 eller helsestasjonen ved Heidi Nøvik Aas, tlf. 91 12 79 21

Levanger

Levanger har tilbod i minoritetsprogrammet. Kontakt barneverntenesta ved Trude Granås eller Sissel Rehaug.

Snåsa

Kontakt jordmor/folkehelsekoordinator Bodil Klev Urstad

Telefon: 951 70 113 

Steinkjer

Kontakt helsesøster Vigdis Wibe i migrasjonsteamet

Telefon: 902 81 185

Verdal

Kontakt Verdal helsestasjon ved helsesøster Anita Bjartnes.

Telefon: 74 04 83 50/917 36 196.

Verdal kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Oppland

Sør-Aurdal

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Hanne Norunn Enger.

Telefon: 61 34 85 61/910 09 082.

Vestre Toten

Kontakt helsesøster Dienne Bjørneng.

Telefon: 902 45 994

Østre Toten

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anne-Grete Flatabø Engtrø.

Telefon: 61141646 eller 90752841.

 

Flyktningkonsulent Olga Røise, Østre Toten Læringssenter

Telefon: 61141590 eller 97630792

Øyer

Kontakt helsestasjonen ved fysioterapeut Inger Marie Johnsgård.

Telefon: 41 61 06 90.

Oslo

Bydeler Oslo

 

Bydeler Oslo

Alna

Kontakt Fagteam førskolebarn ved fagleder Anne Haga.

Telefon: 947 86 677/23 47 93 58.

Bjerke

Kontakt barnehagenes pedagogiske fagsenter ved spesialpedagog Anne-Lise Aasen.

Telefon: 941 63 309.

Gamle Oslo

Kontakt ICDP-koordinator Mojgan Saharkhiz.

Telefon: 481 69 846.

Bydel Gamle Oslo har tilbud i minoritetsprogrammet.

Grünerløkka

Kontakt Kate Hansen, seksjonsleder for barnehageområde 2, Rodeløkka, Hammerfestgata, Hallénparken og Barnas Hus barnehage

Tlf: 906 60 732.

Grorud

Kontakt Familie- og læringssenter ved fagpedagog Rani Rajmohan.

Telefon: 905 94 632.

Nordre Aker

Kontakt Wenche Hansen, tlf  234 73 958

Nordstrand

Kontakt Runa Lepsøe, tlf 917 07 192, sentralbord 234 95 060

Sagene

Kontakt Kristine Torp.

Telefon: 46 83 37 12.

Stovner

Kontakt Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier ved rådgiver/veileder Lars Semmerud.

Telefon: 48 18 91 38.

Søndre Nordstrand

Kontakt familiesenteret ved fagkonsulent Ann Christin Larsen eller Inger Olaug Norstad.

Telefon: 954 38 069.

Ullern

Kontakt Familiens hus ved pedagogisk leder Kirsten Eeg-Larsen.

Telefon: 953 07 322.

Vestre Aker

Kontakt Marte Otterholm Ødegård.

 

Koordinator Oslo kommune

Koordinator Oslo kommune, Helseetaten: Eli Østberg Baardseth.

Telefon: 908 58 497/02180

Rogaland

Gjesdal

Kontaktperson helstestasjonen ved avdelingsleder Synnøve Nedland Eidsaa.

Telefon: 51 61 45 00

Haugesund

Kontakt NAV ved teamleder Ingjerd Stokken Vikse.

Telefon: 988 77 279.

Haugesund kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Hjelmeland

Kontakt Hjelmeland helsestasjon ved helsesøster Kristin Helgaland.

Telefon: 404 39 070/51 75 70 00.

Karmøy

Kontakt voksenopplæringen ved rektor Kari Eliassen Hauge.

Telefon: 52 81 14 93.

Karmøy kommune har kun tilbod i minoritetsprogrammet.

Sauda

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste ved Anne Skree.

Stavanger

Kontakt ICDP-koordinator Marianne Fjetland.

Telefon: 51 91 22 60.

Stavanger kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Strand

Kontakt Barnas kulturhage ved styrer Liv Marit Barka, eller assisterende styrer Liv Hege Raseth.

Telefon: 51 74 11 60.

Suldal

Kontakt Suldal helsestasjon ved barne- og familieveileder Kari Myklebust.

Telefon: 52 79 23 14/404 06 313.

Tysvær

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Rita Bårdsen Førland.

Telefon: 52 75 89 26/48 99 76 44.

Sogn og fjordane

Bremanger

Kontakt Bremanger helsestasjon ved miljøterapeut Astrid Kristine Polden.

Telefon: 95 98 29 35.

Førde

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Lillian Vassbotten.

Telefon: 57 72 21 30.

Gulen

Kontakt Gulen helsestasjon ved ledende helsesøster Hennie Lefdal.

Telefon: 57 78 20 85/979 75 760.

Hyllestad

Kontakt helsestasjonen ved barnevernspedagog Brite Wallevik Ness.

Telefon: 97 02 28 07.

Naustdal

Kontakt Naustdal helsestasjon ved oppvekstutvikler Turid Bruland.

Telefon: 57 81 60 37.

Sør-Trøndelag

Bjugn

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Stina Skavdal.

Telefon: 72 51 97 80.

Hemne

Kontakt Tjeneste for psykisk helsearbeid ved psykiatrisk sosionom Anne Mette Strand.

Telefon: 414 11 362 / 72 46 02 22

Hitra

Kontakt Helse, familie og rehabilitering ved rådgiver for barn og unge Marianne Wold Granum.

Telefon: 72 46 52 33 / 415 43 675

Meldal

Kontakt Å barnehager ved styrer Elin Forfod Steigedal.

Telefon: 916 94 581.

Orkdal

Kontakt Årlivoll barnehage ved enhetsleder Rannveig Karlsen.

Telefon: 41 27 09 46.

Rissa

Kontakt Fembøringen barnehage ved enhetsleder Ann Elin Mjelde.

Telefon: 73 85 54 90/47 70 15 52.

Selbu

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykiatrisk sykepleier Marit Uthus.

Telefon: 909 73 327.

Snillfjord

Kontakt PPT i Sør-Fosen ved PP-rådgiver/logoped Ruth Ellen Asphol.

Telefon: 72 45 71 29.

Trondheim

Kontakt Dronning Maud Mindes barnehage ved styrer Grete Hyldmo.

Telefon: 902 75 233.

Trondheim kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt fagleder i Innføringsbarnehagen Anette Syvertsen-Wiig.

Telefon: 979 96 341.

Tydal

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykiatrisk sykepleier Marit Uthus.

Telefon: 909 73 327.

Ørland

Kontakt Futura barnehage ved teamleder Nina Aas.

Telefon: 467 64 325.

Åfjord

Kontakt spesialpedagog Eva Berdal Nygård.

Telefon: 72 53 58 45 / 997 92 243

Frøya

Kontakt fagleder ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten Eli Kristin Fredagsvik.

Telefon: 900 53 797/72 46 33 32

Midtre Gauldal

Kontakt Midtre Gauldal helsestasjon ved ledende helsesøster Hanne Mjøen.

Telefon: 72 40 31 79/481 47 585.

Telemark

Notodden

Kontakt helsestasjonen ved familieveileder Anne Lene Rinde.

Telefon: 970 53 430/35 01 51 28.

Siljan

Kontakt avdeling for oppvekst ved barnevernsleder/nestleder Sigrid Berge Pedersen.

Telefon: 35 94 25 65.

Skien

Kontakt barnevernstjenesten ved barnevernskurator Anne-Hilde Engevoll.

Telefon: 99 38 36 01/35 58 91 35.

Troms

Berg

Kontakt June Esaiassen, helsesøstetjenesten i Berg.

Telefon: 92627422, arb. 77859107.

Dyrøy

Kontakt Vera Torsteinsen, barnehagen i Dyrøy.

Telefon: 458 84 775.

Harstad

Kontakt Helsehuset ved sjefshelsesøster Wenche Bjellmo.

Telefon: 77 02 71 33.

Kåfjord

Kontakt Kåfjord helsestasjon ved helsesøster Mikaela Reinikainen.

Telefon: 47 97 27 97.

Lenvik

Kontakt virksomhetsleder for barnehager Mette Granheim.

Telefon: 480 37 015.

Kontakt Flyktningetjenesten ved fagleder Anne Grete Normann.

Telefon: 411 01 193.

Skånland

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Sørreisa

Kontakt Heidi Dansholm, Flyktningetjenesten

Telefon: 908 81 523.

Torsken

Kontakt Linda Wilsgård, Flyktningetjesten. Privat epost.

Telefon: 988 71  655

 

Tranøy

Kontakt Kari Rønneberg, Flyktningetjesten.

Telefon: 922 10 387.

Tromsø

Kontakt Byrådsavdeling for utdanning ved rådgiver Wenche Figenschow.

Telefon: 995 05 975/77 79 06 67.

Kontakt Familiens hus ved koordinator Line Moldestad.

Telefon: 91 59 41 74.

Tromsø kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Vest-Agder

Kristiansand

Kontakt Familiens hus Vest ved helsesøster Åse Gunn Røsstad.

Telefon 48 13 84 50.

Kristiansand kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Lyngdal

Kontakt styrer i Frikirken Åpen barnehage, Linda Kvavik.

Songdalen

Kontakt miljøterapeut Rune B. Haugene, Tunballen skole.

Telefon: 38 18 54 50/47 40 04 97.

 

Vestfold

Andebu

Kontakt Andebu familiesenter ved helsesøster Marte Strømmen Fredheim Aurlien.

Telefon: 33 43 96 62/905 56 482.

Hof

Kontakt Hof helsestasjon ved ledende helsesøster Camilla Norum.

Telefon: 33 05 96 26/468 21 205.

Larvik

Kontakt Larvik læringssenter avd. Norskskolen ved fagkonsulent Heidi Reif.

Telefon: 33 17 10 00/98 23 11 17.

Larvik kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Re

Kontakt familieteamet ved helsesøster Trude Ellingsen.

Telefon: 40 90 29 45.

Stokke

Kontakt tospråklig lærer Kamonnat Skallevold.

Telefon: 913 11 274.

Tjøme

Kontakt tospråklig lærer Kamonnat Skallevold.

Telefon: 913 11 274.

Tønsberg

Kontakt Familiehuset Villa Adler ved familieveileder Bente Elisabeth Thagaard.

Telefon: 33 00 30 74/974 94 212.

Tønsberg kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Østfold

Fredrikstad

Kontakt Utdanning og oppvekst ved spesialkonsulent Wenche Pedersen.

Telefon: 69 30 31 16.

Publisert 08. april 2015.
Oppdatert 30. oktober 2017.