Det er spennende å følge utviklingen til barnet ditt. Kanskje føler du deg usikker på foreldrerollen? Det er helt vanlig. Her får du litt informasjon og noen råd som følger periodene for besøk på helsestasjonen.

2 uker

Samspillet med barnet ditt begynner allerede mens det ligger i magen. Et par uker etter fødselen kan du tydeligere kommuniserer med den lille.

De fleste barn begynner å

 • kjenne igjen stemmen til mor og far
 • kjenne igjen lukten din, særlig melkelukt
 • se best på 20–30 cm avstand
 • kommunisere med deg med lyd og bevegelser
 • bli opptatt av ansikter

For å bli trygg og å bli knyttet til deg, trenger barnet mye omsorg og kjærlige følelser i denne første tiden. Blikket ditt og stemmen din er de største gavene du kan gi barnet ditt. Barnet trenger også mye fysisk kontakt. Mange barn roer seg godt når de blir strøket over rygg og mage.

Det er mange måter å gi barnet kjærlighet på. Hva liker barnet ditt?

Barnet tar initiativ til kontakt med deg gjennom kroppsbevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Det er viktig at barnet får svar. På den måten lærer det at det nytter å ta kontakt og får bekreftet at det er en viktig person for deg.

6 uker

Når barnet ditt er cirka seks uker, er det mer våkent og aktivt enn rett etter fødselen.

Nå begynner de fleste barn å

 • feste blikket tydelig
 • smile
 • lage lyder og kommunisere med hele kroppen
 • lage ulike gråtelyder som har forskjellig mening

I denne perioden er det lettere å se at barnet «snakker» med deg, ved at dere uttrykker lyder, smil og bevegelser hver deres gang. Omsorg og mye kjærlighet det viktigste du kan gi barnet ditt, gjennom kos og smil.

Du kan følge initiativet til barnet ved å herme etter lyder og bevegelser. Prøv å forstå hva ulike typer gråt betyr: Er barnet ditt sultent, lei seg, sliten, fryser det, eller har det vondt i magen? Du kan forsøke å få i gang en følelsesmessig samtale der dere deler glede og gode følelser. Barnet vil gjerne prate og bli pratet med.

Barnet ditt trenger deg døgnet rundt. I denne perioden opplever mange foreldre at de får mindre søvn enn de er vant til, og at de blir slitne.

3-4 måneder

Når barnet ditt er cirka 3-4 måneder åpner verden seg, og barnet blir mer nysgjerrig.

De fleste barn begynner å

 • se på deg og kommunisere ganske lenge
 • se seg rundt og undersøke omgivelsene med blikket
 • le og eksperimentere med stemmen
 • bable mer enn tidligere
 • vise glede ved å bruke hele kroppen

Barnet ditt begynner å bli mer og mer opptatt av verden rundt seg. Ansikt til ansikt-kontakt er fortsatt spennende, men nå begynner barnet også å bli nysgjerrig på andre ting. Når barnet har undersøkt noe med blikket, vil det helst snu seg mot deg for at dere skal se på det sammen. Derfor er det viktig at du viser interesse ved å følge med på det barnet er opptatt av. Nikk, smil og kom med små kommentarer. Da blir barnet trygt og kan utforske verden videre.

5-6 måneder

I denne perioden begynner de fleste barn å

 • få tak i ting ved å gripe mer bevisst og holde på det de får tak i
 • holde oppmerksomheten om en ting av gangen
 • være mer motorisk aktive ved å snu seg rundt og rulle
 • forstå hvilke hendelser som følger etter hverandre i løpet av en dag
 • like å høre sin egen stemme
 • bruke stemmen bevisst ved å hvine, rope og lage andre høye lyder

Det er viktig at du fortsetter å vise barnet at du er der og at du er glad i det. Nå liker de fleste barn mer aktivitet.

Du hjelper barnet til å samle oppmerksomheten sin ved å vise fram en leke om gangen. Dette hjelper barnet å konsentrere seg. Det er en forutsetning for å lære.

Hvis du beskriver hva dere gjør sammen og hva barnet ser, forstår barnet hva som skjer rundt seg og sammenhengen i det som foregår. Det gir barnet trygghet og struktur i hverdagen.

Det er viktig at du setter ord på det barnet viser av følelser, for eksempel at det er trøtt, glad, spent, ivrig eller lei seg. På den måten lærer du barnet å bli bedre kjent med seg selv.

Du kan begynne å hjelpe barnet til å regulere søvnrytmen sin.

8-9 måneder

Barnet utforsker omgivelsene sine.

Nå begynner de fleste barn å

 • krabbe på ulike måter og etter hvert sette seg opp
 • undersøke og utforske leker
 • utforske kroppen sin
 • lage enda flere nye lyder
 • bli skeptiske til fremmede
 • etter hvert å forstå flere og flere ord

Nå begynner barnet for alvor å utvide sin verden og lære om hva som skjer rundt seg. Det skjer best ved at du er der som barnets hjelper. Du følger med på det barnet er interessert i og legger til rette for at barnet lærer. Det er også viktig at du er der som en trygg base, slik at barnet kan snu seg tilbake til deg når det blir utrygt på alt det fremmede.

9-12 måneder

Når barnet ditt er 9-12 måneder trenger barnet ros og anerkjennelse for alt det får til.

De fleste barn begynner å

 • peke på ting de er opptatt av
 • utforske stadig mer av omgivelsene fordi de kommer seg lettere fram, krabber, reiser seg og går etter hvert
 • prøve ut leker på en ny måte, for eksempel ved å putte klosser oppå hverandre, kaste leker ned, gi- og ta-lek osv.
 • gjøre de samme lekene og ritualene om og om igjen

I denne perioden er det viktig med faste rutiner i forbindelse med måltider, legging, avskjeder og liknende ting. Du kan hjelpe barnet ditt til å forstå hva som er lov og hva som ikke er lov. Dette bør være så likt som mulig fra dag til dag og fra person til person

Det er viktig at du er der som en trygg base.

15 måneder

Rundt 15 måneder trenger barnet ditt fortsatt mye kjærlighet og omsorg, ros og bekreftelse.

Nå begynner de fleste barn å

 • gå alene (noen fortsatt med litt støtte)
 • peke for å få deg til å se dit de ønsker
 • utforske verden rundt seg i enda større grad enn før
 • si noen få ord
 • forstå stadig mer av det som blir sagt
 • herme etter enkle oppgaver
 • vise tydelig hva de vil

Du kan hjelpe barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere er opptatt av det samme.

Det er bra at du beskriver hva ting heter og hvordan de virker. Dette er viktig for barnets intellektuelle utvikling og for å lære å snakke.

I denne perioden begynner barnet å utvikle selvtillit og selvfølelse. Barnet har behov for å kjenne at det mestrer ulike situasjoner. Du kan hjelpe barnet ditt til å forstå hva det får lov til og ikke får lov til. Det er viktig å sette grenser på en positiv måte, slik at barnet ikke får følelsen av å lide stadige nederlag. Med så små barn kan du også avlede oppmerksomheten bort fra det de ikke får lov til og over til annen aktivitet.

2 år

Når barn er rundt to år, er det mye de både kan og vil klare selv.

De aller fleste barn

 • går og løper
 • liker å leke, men leker foreløpig ikke så mye sammen med andre
 • begynner å ville «klare selv» og si nei
 • setter sammen to eller flere ord
 • forstår enkelt språk

Barnet ditt trenger en god og trygg atmosfære å vokse opp i. Du er tilrettelegger og veileder, men kan trekke deg tilbake etter hvert som barnet mestrer ting selv.

Du kan ta utgangspunkt i det barnet allerede er opptatt av for å lære det noe nytt.

Det som virker som bagateller for deg, kan være viktig for barnet. Forsøk å sette deg inn i barnets situasjon når du setter grenser, slik at barnet føler seg møtt.

I denne perioden er det også mange barn som får søsken og som opplever sjalusi. Det blir ofte stilt for høye forventninger til barnet, som du plutselig opplever som «stort» i forhold til den nye babyen. Det er viktig at du involverer barnet tidlig i den nye hendelsen i familiens liv. Samtidig må du ta hensyn til at barnet fortsatt er lite.

Cirka 4 år

Når barnet har nådd fireårsalderen, er det fremdeles mye det trenger hjelp til fra deg.

De fleste barn

 • er nysgjerrige på alt nytt
 • vil ha kunnskap og informasjon, de spør ofte: «hvorfor det?»
 • bruker fantasien mye
 • er opptatt av å leke, alene og sammen med andre
 • tenker mange vanskelige tanker om for eksempel krig og død
 • er vare for forandringer

Barnet ditt trenger fortsatt mye omsorg. Noen ganger har barnet behov for å få være liten. Det er godt å ha deg til å svare på spørsmål og forklare. Å få være med på daglige gjøremål er en flott mulighet til å lære!

Teksten er hentet fra fra Program for foreldreveiledning, helstasjonsmateriellet Sammen foreldre og barn.

Publisert 19. februar 2015.
Oppdatert 24. april 2018.