Barnets beste når foreldrene ikke bor sammen

Barnets beste skal være avgjørende for innholdet i alle avtaler om barna. Det er ingen fasit for hva som er barnets beste. Som foreldre må dere gjøre individuelle vurderinger for hvert enkelt barn for å finne frem til gode omsorgsløsninger. Det er viktig at dere blir enige om dette. Barn og unge tar skade av å leve med foreldre som har store og vedvarende konflikter. 

Barnets beste ved samlivsbrudd Lag en avtale om foreldresamarbeid
Foreldrer med barn, illustrasjon