Dette er et tilbud til voksne som har behov for å snakke med noen om det som kjennes vondt i forbindelse med samlivsbrudd. For å bli med må du være eller ha vært klient ved Familiekontoret i Vest-Agder.

Sammensetning og struktur

Det er alltid terapeuter fra familiekontoret til stede. Gruppa møtes hver onsdag fra kl 12.15 til 13.45. Vi har ikke flere enn åtte deltakere. Tilbudet er gratis.

Gruppa er basert på selvhjelpsprinsippet. Det betyr at deltakerne gjennom sine egne erfaringer og kunnskap vil kunne hjelpe hverandre videre.

Terapeutenes ansvar ligger i å tilrettelegge for at den terapeutiske prosessen kan gå sin gang.

Hvor forpliktende er dette?

Du kan i utgangspunktet være tilstede på ti møter. Vi er nødt til å begrense antall møter du deltar i, for å kunne ta imot nye deltakere.

Du kan når trekke deg fra gruppa når du vil før det er gått ti møter, men du må gi beskjed til en av gruppas terapeuter i forkant.

Alle må komme presis til avtalt tid. Gruppemøtet varer i 1,5 time. Vi ønsker ikke at noen går fra gruppa før møtet er hevet.

Taushetsplikt

Alle gruppas deltakere har taushetsplikt. Hver deltaker vil måtte undertegne en taushetsplikterklæring før oppmøtet. Vi vil også be om en evaulering når gruppa er avsluttet.

Ta kontakt med ditt lokale familiekontor og få en oversikt over tilbudet der.