Vi ønsker å gjøre fedre større, sterkere, klokere og enda flinkere. Dette tilbudet er til fedre som ønsker å bli tryggere i rollen som pappa.

Innhold

I dette tilbudet vil du sammen med andre fedre reflektere over din relasjon til egne barn.

Gruppen går over 8 ganger gjennom to semester. Hvert gruppemøte innledes med filmbasert presentasjon av Circle of security  parenting, som er et relasjonsbasert omsorgskurs. I etterkant av hver presentasjon vil det være god tid til å reflektere og tenke høyt sammen med de andre i gruppen om det som vekkes av følelser og tanker. 

Forberedelse

Det er ingen spesielle forberedelser, men før første møte har gruppelederne en innledende samtale med den enkelte om forventninger og eventuelle tanker man har gjort seg på forhånd.

Gruppedeltakerne får utdelt et hefte om aktuelle tema når gruppen begynner.

Ta kontakt med ditt lokale familiekontor og få informasjon om tilbudet der.