Det blir et stort problem i en nyetablert familie med blanding av biologiske barn og bonusbarn  – når mor og far i huset har ulike muligheter for hva de kan tilby av ting og aktiviteter som koster penger. 

Artikkelen er skrevet av familie- og samlivsterapeut, Trine Huseby og har tidligere blitt publisert på www.trinehuseby.no/

Håndballjenter

Oftest ser vi at det er far i huset som har de beste økonomiske forutsetningene. Og at han ønsker å være generøs i forhold til egne barn. Hvis han ikke har den samme generøsiteten i forhold til bonusbarn i samme hus, blir det vanskelig.

  • Far i huset sitt problem blir at han føler han er forhindret i å gi alt han ønsker, til sine egne barn.
  • Mor i husetsitt problem blir at hun blir vitne til at hennes barn ikke føler seg like mye verdt som hans barn.
  • Biologiske barn som fårting og aktiviteter som de andre barna i huset ikke får, får kanskje dårlig samvittighet. Kanskje ikke. Deres hovedproblem blir at de lærer at deres forbilder og rollemodeller ikke tar hensyn til andres følelser.
  • Bonusbarn som ikke får det samme som andre barn under samme tak, opplever ganske enkelt at de er mindre verdt.

Rasjonelle forklaringer hjelper ikke. Eneste forsvarlige løsning er at alle barn i samme hus får samme muligheter: «Alle eller ingen». Så enkelt og så vanskelig.