Bosted, samvær og tidsfordeling

Etter et samlivsbrudd må dere bestemme hvor barnet skal ha fast bosted. Fast bosted handler om hvilke avgjørelser dere kan ta på vegne av barnet, ikke hvor mye tid barnet har med hver av dere.

Fast bosted og samvær

Dere kan avtale at barnet skal ha enten

 1. fast bosted hos begge (delt fast bosted), eller
 2. fast bosted hos én og med samvær med den andre

Barn kan bare ha fast bosted hos foreldre som har foreldreansvar.

Det er knyttet ulike plikter og rettigheter til hver av de juridiske begrepene fast bosted og samvær, slik illustrasjonene nedenfor viser.

Fast bosted hos begge (delt fast bosted)

Hos forelder 1

 • mat
 • påkledning
 • leggetid
 • venner
 • lekser
 • tilsyn
 • stell

Hos forelder 2

 • mat
 • påkledning
 • leggetid
 • venner
 • lekser
 • tilsyn
 • stell

Forelder 1 og forelder 2 bestemmer sammen

 • flytting innenlands
 • barnehage
 • SFO
 • fritidsaktiviteter
Illustrasjon 1

Fast bosted hos én og samvær med den andre

Hos forelder 1 med samvær

 • mat
 • påkledning
 • leggetid
 • venner
 • lekser
 • tilsyn
 • stell

Hos forelder 2 med fast bosted

 • mat
 • påkledning
 • leggetid
 • venner
 • lekser
 • tilsyn
 • stell

Forelder 2 kan bestemme alene

 • flytting innenlands
 • barnehage
 • SFO
 • fritidsaktiviteter
Illustrasjon 2

Delt fast bosted innebærer at foreldrene må ta noen avgjørelser i fellesskap (se illustrasjon 1). Hvis barnet har fast bosted hos én av foreldrene, kan denne forelderen ta tilsvarende avgjørelser alene (se illustrasjon 2).

Foreldrene har også både rettigheter og plikter knyttet til samværet med barnet. Dagligdagse, praktiske spørsmål som hva barnet skal spise, ha på seg og lignende, bestemmer den av dere som barnet til en hver tid er hos.

Valg av fast bosted og samvær har også noen økonomiske konsekvenser.

Valg av fast bosted har noen økonomiske konsekvenser. NAV har blant annet laget en bidragskalkulator der den enkelte selv kan beregne barnebidraget. Les mer om stønader hos NAV.

VED FLYTTING

Det er foreldreansvar og fast bosted for barnet som regulerer om barnet kan flytte med deg til utlandet eller et annet sted i Norge etter et samlivsbrudd. 

Sjekk reglene for flytting

Folkeregistrert adresse

Barnet kan kun ha én folkeregistrert adresse. Barnets folkeregistrerte adresse bestemmer blant annet:

 • hvilken skolekrets barnet tilhører
 • hvor barnet mottar post og informasjon fra offentlige myndigheter

Det er vanlig at barnet har folkeregistrert adresse der han eller hun har fast bosted. Dersom barnet har delt fast bosted, må dere velge én av foreldrenes adresser.

Endringer av den folkeregistrerte adressen skjer hos Skatteetaten.

Har barnet delt fast bosted? Det kan dere registrere hos Skatteetaten ved å sende inn avtalen deres.

Fordeling av tid

Barnet har rett til å være sammen med begge foreldrene sine. Dette gjelder enten dere har valgt fast bosted hos den ene forelderen eller delt fast bosted. Delt fast bosted betyr ikke at barnet må bo like mye hos hver av dere (50/50).

Hvor mye tid barnet skal tilbringe med hver av dere, avhenger av hva som er best for det enkelte barnet.

De fleste foreldre velger å lage en repeterende ukeoversikt over fordeling av tid i hverdagen, og egne avtaler for ferier og spesielle dager. Da er det lettere å få oversikt og forutsigbarhet – både for barnet og dere foreldre.

Ferier, høytider, bursdager og andre merkedager fører ofte til avvik i de vanlige rutinene, og dere bør avtale hvordan dere skal gjennomføre dette.

Dersom dere har skolebarn, er det viktig at dere planlegger skoleferiene. Tidsfordeling i ferier er også en del av grunnlaget for enkelte av vurderingene som NAV gjør.

Det varierer hva foreldrene har behov for å ha med i en skriftlig avtale og hva det holder å bli enige om muntlig.