Barns reaksjoner på samlivsbrudd

Hva er vanlige reaksjoner hos barn som opplever samlivsbrudd, og hvordan kan dere som foreldre håndtere disse reaksjonene? 

Hvordan et barn reagerer på samlivsbrudd vil variere, fordi hverken barn eller samlivsbrudd er like. Noen reagerer med en gang de får vite om det, mens det for andre kan ta tid før reaksjonene kommer.

Vanlige måter å reagere på

Mange barn kjenner på tristhet, skyldfølelse og usikkerhet i forbindelse med samlivsbruddet.

Reaksjoner hos barn og ungdom kan komme til uttrykk på mange ulike måter, for eksempel:

  • Vil være for seg selv og/eller ikke være med på ting
  • Oppføre seg yngre enn det er og/eller være klengete
  • Være ekstra pliktoppfyllende og selvstendig for å ikke være til bry
  • Lei seg og gråter lettere
  • Humørsvingninger
  • Mer ukonsentrert eller urolig
  • Fysiske reaksjoner, for eksempel endret appetitt, søvnproblemer eller vondt i magen

Hvordan dere foreldrene kan hjelpe

Det kan være krevende for foreldrene å ta inn over seg barnets reaksjoner, fordi det vekker dårlig samvittighet eller at dere har nok med deres egne reaksjoner.

Det viktigste for barnet er at dere som foreldre aksepterer og prøver å forstå barnets ulike reaksjoner og gir det tid, samtidig som dere opprettholder viktige rutiner og regler for barnet.

Barn vil ikke nødvendigvis snakke om det som er vanskelig på de voksnes initiativ. De trenger først og fremst at de voksne er tilgjengelige når de selv begynner å prate.

Det beste dere kan gjøre er å sørge for godt samarbeid og fravær av alvorlige, langvarige konflikter. Brudd mellom foreldre er vanskelig for barn. Det er måten foreldrene håndterer bruddet og tiden etterpå som har størst betydning for hvordan barnet får det på sikt.

Samlivsbruddet skjer ikke i et vakuum

I hvilken grad og hvordan barnet reagerer vil avhenge av flere ting enn selve bruddet mellom dere foreldre. Foreldres samlivsbrudd skjer ikke i et vakuum, og det vil derfor til enhver tid være flere ting som påvirker hvordan barn både har det og «tar det».

Det er helt normalt at følelsene svinger, og at barn går inn og ut av de vanskelige følelsene.

Barn kan både trekke seg tilbake og ha humørsvingninger uten at det har med foreldres samlivsbrudd å gjøre.