Familievernkontoret gir tilbud til de som ønsker å jobbe med å bedre familierelasjonene sine. Dette gjelder både par og familier, også de som ikke lenger er et par men som ønsker å jobbe med et godt foreldresamarbeid.

Illustrasjonsbilde

Artikkelen er skrevet av Stine Morris Haslund, psykologspesialist ved Familievernkontoret Nedre Romerike.

Hjelp til å forstå parforholdet

Mange som oppsøker oss for å få hjelp til parfoldet har slitt lenge, og er usikre på om det går an å jobbe for å få det bedre i parforholdet. Det er ikke uvanlig at vi hører folk si at de har “mistet følelsene”.

Ofte kan det være en part som er usikker på om de vil fortsette i parfoldet, mens den andre parten gjerne vil fortsette. Vi kan da tilby avklaringsrådgivning, hvor vi sammen bruker tid på å skape forståelse for hvordan parforholdet har blitt som det har blitt, og hva som har vært begges bidrag til denne utviklingen.

Dette er ikke terapi, men skal være til hjelp for å kunne komme frem til en beslutning om man skal starte parterapi, eller om man skal avslutte parforholdet.

Avklaringsrådgivning kan gi en nyansert og dypere forståelse for hva som har skjedd, som er et godt grunnlag for videre parterapi, men også for å kunne avslutte parforholdet på en god måte. Dette blir også viktig i forhold til videre foreldresamarbeid.

Det hender også at personer som ønsker å bli sammen igjen oppsøker oss for å få hjelp til å gjøre dette på best mulig måte, slik at de ikke går i de samme fellene og destruktive mønstrene som førte dem til brudd. Vi hjelper mer enn gjerne til.

Vi tilbyr også kurs for par som har vært sammen en stund og som ønsker å ta vare på forholdet sitt og styrke hverdagskjærligheten. Mer informasjon om samlivskurs.

Når bruddet er et faktum

Når bruddet er et faktum tilbyr vi både lovpålagt mekling og foreldrerådgivning. Et godt foreldresamarbeid er uhyre viktig for barna, men også for foreldrene og alle parters livskvalitet.

Vi vet at det ofte kan være vanskelig å forholde seg til hverandre etter brudd, noe som kan gjøre samarbeidet krevende. Dette er uavhengig om det er kort eller lang tid siden bruddet.

Bedre samarbeid

Familievernet har høy kompetanse på å hjelpe foreldre til å samarbeide bedre, og dersom man strever med samarbeidet så ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er der for å hjelpe.

Ikke vent på at det skal gå seg til, barnas barndom er nå og de trenger at foreldrene samarbeider så godt som mulig.

Det finnes også Fortsatt Foreldre-kurs, som er for de som ønsker å skape et godt nok foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd.