Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier.

Du er ikke alene om å søke hjelp fra familievernet. Årlig kommer rundt 110 000 personer til familievernet for å få bistand til parforholdet, mekling, foreldresamarbeid eller andre familieproblemer.

  • I nesten 5000 av sakene i 2014 var det samtaler med barn. De yngste blir prioritert som brukere av familievernet.
  • Nesten 33 000 par og eks-partnere fikk hjelp til parforholdet, foreldresamarbeid og andre familiesaker i 2014.
  • Det var nær 19 000 meklinger.
  • Det totale antallet samtaler (konsultasjoner) hos familievernet i 2014 var over 131 500. Av dette var nesten 103 000 samtaler hjelp til par og tidligere par (terapi, foreldresamarbeid etter brudd og andre familiesaker). Det var rundt 29 000 konsultasjoner i mekling.

Det er stadig flere samboere med barn som kommer til mekling hos våre spesialutdannete fagfolk. Tidligere samboere utgjorde nær en tredel av meklingssakene i fjor. Det er omtrent like mange som meklingene for separasjon eller skilsmisse (gifte par).

En like stor andel av meklingene dreide seg om barnefordeling og samværsavtaler (foreldretvister etter bruddet). Denne typen meklinger kan skje i årene etter at foreldre- eller samboerparet har gått fra hverandre.

Familievernet møter i noen tilfeller «storfamilien» til foreldrene/paret, i saker hvor temaet er noe annet enn å styrke eller avslutte parforholdet. Slike familiesaker kan være samspillsvansker, foreldrerollen, foreldre-barn-relasjonen, generasjonsproblemer, særkullsbarn/ny familie, kultur- og minoritetsspørsmål.

Familievernet driver også flere typer kurs, blant annet for ferske foreldre (Godt samliv), for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne (Hva med oss) og foreldrekurs for tidligere partnere (Fortsatt foreldre).Det finnes i tillegg samtalegrupper for barn etter foreldrenes brudd.

Familieverntjenesten har også tilbud knyttet til vold i familien.

Det er  lovpålagt at familievernet skal finnes over hele landet, og tilby behandling, rågiving og mekling. Det fremgår av Lov om familievernkontorer.

På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De ansatte i familievernet har taushetsplikt.

  • Familievernet krever ikke henvisning.
  • Tjenesten er gratis.

Det er fritt valg av familievernkontor. Det betyr at du kan velge å bruke et annet familievernkontor enn det som ligger nærmest hjemstedet ditt, for eksempel hvis et annet kontor har et spesielt tilbud du tenker passer for deg.

Publisert 28. januar 2015.
Oppdatert 27. februar 2018.