Tid:
Kontinuerlig
Sted:
Arendal
Adresse:
Friholmsgate 2-4

Behandlingen tar utgangspunkt i familien.

TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn har opplevd eller begått seksuelle overgrep og -/eller vold.

Gruppen er et samarbeidsprosjekt mellom Familievernkontoret, Abup, voksenpsykiatri, og barnevernstjenesten.

Det er samling hver mandag fra 12-15.30.

Lyst å vite mer?

Send e-post til fvk.arendal@bufetat.no eller ring oss på telefon 37 00 57 80.