Tid:
Kontinuerlig
Sted:
Kristiansand
Adresse:
Markensgate 35

Behandlingen tar utgangspunkt i familien.

TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn har opplevd eller begått seksuelle overgrep og -/eller vold.

Gruppen er et samarbeidsprosjekt mellom Familiekontoret, Abup, voksenpsykiatri, og barnevernstjenesten.

Det er samling hver mandag fra 12-15.30.

Lyst å vite mer?

Send e-post til familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no eller ring oss på telefon 38 10 43 10.