Tid:
Kontinuerlig
Sted:
Sandvika, Familievernkontoret Asker og Bærum
Adresse:
Elias Smiths vei 24, 1337 Sandvika (4. etg.)
Kursdager:
  • Oppstart 31. august: kl. 15.00-16.30
  • Vi møtes annenhver tirsdag etter det

Dette er et tilbud til fedre som vil utvikle farsrollen, oppnå dypere innsikt, forståelse og trygghet i sin rolle som pappa. 

Dette er en samtalegruppe for fedre med barn mellom 0-16 år, som er nysgjerrige på egne og andres opplevelse av det å være far. Du styrer din egen prosess og hvor lenge du ønsker å delta.

Samtalegruppen ledes av psykologspesialist Michel Barel og familieterapeut Hans Jacob Hoff.

Praktisk informasjon

  • Deltakelse er gratis
  • Du må beherske norsk muntlig
  • Rullerende påmelding

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Familievernkontoret Asker og Bærum på telefon 466 16 150 eller e-post: fvab@bufetat.no.

Påmelding til fedregruppe

Obligatoriske felter er merket med *.