Tid:
22 september 2021 12:00 - 20 april 2022 14:00
Sted:
Narvik
Adresse:
Fagernesveien 3, 8514 Narvik
Kursdager:
 • Onsdag 22. september, klokken 12:00 - 14:00
 • Torsdag 21. oktober, klokken 12:00 - 14:00
 • Onsdag 24. november, klokken 12:00 - 14:00
 • I halvår 2022
 • I halvår 2022
 • I halvår 2022

AVLYST. Det kan være utfordrende å håndtere samvær med barn som ikke lenger bor hjemme, og mange opplever sorg og skuffelse i forbindelse med omsorgsovertakelser av barna. Dette er et gruppetilbud til de foreldrene som har mistet omsorgen for sine barn.

 

DETTE TILBUDET ER AVLYST. Vi håper at foreldre gjennom dette tilbudet kan få en forståelse og oppfatning av dere selv som fortsatt viktige og betydningsfulle foreldre for barna selv om de ikke bor hjemme.

En av målsetningene med gruppetilbudet er å hjelpe dere foreldre med å se egne muligheter, opplever respekt, kjenne på styrken ved å være sammen med andre i en lignende situasjon og slik finne støtte til å komme dere videre.

Kursinnhold og temaer

 • Hvordan håndtere sorg og tap
 • Gjennomgang av de ulike faser dere går gjennom
 • Det vanskelige ved å tillate at barnet kan bo hos andre
 • Å klare å se det beste for sine barn i denne situasjonen
 • Hva kan jeg, som forelder, bidra med for at barnet mitt skal ha det bra, og hvordan kan samvær bli et godt møte med barna?
 • Å la barn være barn
 • Hvordan samarbeide med fosterhjem og barneverntjenesten

Gruppetilbudet gir rom for å snakke om din egen sak, men du velger selv hvor mye du vil si. Terapeutene fra familievernet vil på hvert gruppemøte gi en kortfattet informasjon og undervisning omkring ulike aktuelle tema knyttet til å være foreldre med barn plassert utenfor hjemmet.

Du er like velkommen uavhengig av om omsorgsovertakelsen har skjedd nylig eller for flere år siden. Tilbudet gis over 6 møter på dagtid. Hvert møte er på 2 timer.

Det er plass til 8 deltakere og tilbudet er gratis. Deltakere må beherske norsk

Ønsker du mer informasjon?

Påmelding skjer ved å sende e-post til harstad.narvik.familievernkontor@bufetat.no eller ringe på 466 15 650, eller bruk skjemaet nedenfor.  

 

Påmelding til gruppetilbud for foreldre som har barn plassert av barnevernet

Obligatoriske felter er merket med *.