Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle, og du kan ringe oss for å få råd og veiledning. Vi tilbyr også videokonsultasjon. Fysiske møter må avtales på forhånd per telefon.

Ikke skriv personlig eller sensitiv informasjon på e-post. Skriv telefonnummeret ditt, så ringer vi deg opp. 

Familievernkontoret i Ringerike dekker kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad og Modum.

Kontoret er en del av stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. 

Dette kan vi hjelpe deg med: