Kontoret i Øvre Telemark dekker kommunane Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Seljord, Bø, Sauherad, Notodden, Hjartdal, Tinn og delar av Nome.

Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Telefon:
35 06 88 50
Telefontider:
08:00 - 15:30
Epost:
familiekontoret.ovre.telemark@bufetat.no
Åpningstider:
08:00 – 15:30
Ring meg

Vi tilbyr familieverntenester til enkeltpersonar, par, familier og grupper i kommunene.

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss per telefon eller e-post. Dersom du benytter e-post er det viktig at du ikke sender oss sensitiv informasjon. Vi trenger også opplysninger om ditt telefonnummer slik at vi kan ta kontakt med deg.

På kontoret møter du blant annet psykologer, sosionomer og familieterapeuter. Vi som jobber her har taushetsplikt.

Ventetid hos oss er for tiden

  • Mekling: inntil 3 uker
  • Familieterapi: inntil 4 uker
  • Parterapi: inntil 4 uker

Ventetiden kan være noe lenger på kontorene på Rjukan og på Notodden.

Fra tid til annan opplever dei fleste personar, par og familiar mellommenneskelege konfliktar, vanskar og kriser. Dette er ein naturleg del av det å tilhøyre ein familie eller vere i et parforhold.

Ofte klarer familien eller paret å finne ein måte å tilpasse seg utfordringane, slik at det blir til å leva med. Nokon ganger blir utfordringane så store at ein ikkje kjem vidare uansett kor hardt ein prøvar.

Hvis ein strevar for lenge med uløyste problem, kan dei utvikle seg til så store påkjenningar at det medfører redusert arbeidsevne, livsutfoldelse og i verste fall fysiske eller psykiske lidingar. Da kan det vere nyttig å søkje hjelp ved familievernkontoret. Ved å snakke med ein tanforståande fagperson kan ein få ny innsikt og andre tilnærmingsmåtar til problema.

 

Ventetid og informasjon om familievernet
Dette kan vi hjelpe deg med: