Har du problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien eller andre for vold når du blir sint? Da kan du søke hjelp hos et familievernkontor.

Hvordan kan familievernkontoret hjelpe?

På et familievernkontor kan du få tilbud om:

  • individuell sinnemestringsveiledning for foreldre
  • sinnemestringskurs
  • parterapi
  • familieterapi

Når har jeg et sinneproblem?

Sinne er en normal følelse, og alle kan oppleve at de blir sinte av og til. Men hvis du opplever at du ikke klarer å kontrollere temperamentet ditt, eller at ditt sinne skaper frykt og uforutsigbarhet for deg selv eller de rundt deg, bør du søke hjelp for det.

Noen kan bli så sinte at de utøver vold. Det kan dreie seg om fysisk vold, som å dytte, holde fast, slå, sparke, eller "banke opp". Volden kan være seksuell. Det kan også dreie seg om psykisk vold, som trusler, nedsettende kommentarer eller kontrollering. Volden kan også være materiell, for eksempel når man slår i dører eller vegger, knuser eller ødelegger gjenstander, river i stykker klær, kaster og raserer inventar.

Alvorlige konsekvenser

All vold skaper utrygghet, og kan oppleves som svært skremmende, truende og krenkende. På samme måte kan all vold kan gi alvorlige konsekvenser for den som blir utsatt for det, både i form av fysiske og psykiske helseplager.

De aller fleste som utøver vold mot sine nærmeste ønsker ikke å bruke vold, og opplever skyldfølelse etter voldshandlingen. Noen som bruker vold har selv blitt utsatt for vold og kommer til familievernkontorene for å bryte et generasjonsmønster. Andre opplever at stress i hverdagen har startet en voldsspiral de ikke klarer å komme ut av på egenhånd.

Vold er bare en av mange måter å reagere på når man blir sint, og noen må ha hjelp til å innarbeide nye reaksjonsmåter. Gjennom samtaler og systematisk arbeid er det mulig å bryte destruktive reaksjoner og handlinger. Dette kan du få hjelp med hos et familievernkontor.

Bestill time: 466 17 680
Telefon:
466 17 680
Telefontider:
Alle dager 08:00 - 11:00 og 12:00 - 13:30
Epost:
familievernkontoret.levanger@bufetat.no
Åpningstider:
08:00 - 15:30
Ring meg

De fleste kommer til oss for rådgivning og samtaler om vanlige samlivsproblemer og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss per telefon eller epost. Vi tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd.

På kontoret møter du blant annet psykologer og sosionomer, med spesialisering i familieterapi. Vi som jobber her har taushetsplikt.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

Ventetid og informasjon om familievernet