Vårt kontor dekker bydelene Grorud og Bjerke, i tillegg til Nittedal kommune.