Kontoret i Arendal dekker alle kommuner i Aust-Agder: Arendal, Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Lillesand, Birkenes, Bygland, Bykle, Valle, Iveland, Evje- og Hornnes. Kontoret er organisert som stiftelse med driftsavtale med Bufetat. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Dette kan vi hjelpe deg med: