Aktivitetskort

  • Aktivitetskort skal gi barn og unge gratis eller rabattert tilgang til ulike fritidsaktiviteter. ​

Hovedmålet med aktivitetskortet er å bidra til inkludering og utjevning av sosial ulikhet. Dette gir barn og unge i familier med lav inntekt mulighet til å delta i aktiviteter de ellers ikke hadde hatt råd til. ​Det er ulike måter å innrette og organisere arbeidet med et aktivitetskort på. Flere kommuner har valgt å knytte seg til opplevelseskortet.no.

Viktige forhold for å lykkes med aktivitetskort

  • Kortet er utarbeidet i tråd med barn og unges ønsker og behov
  • Kjennskap til kortet blant involverte aktører
  • Enkelt system for registrering av besøk
  • Tilbud/aktiviteter er attraktive for brukerne
  • Oppfølging av brukerne
  • Markedsføring
  • Attraktiv utforming av kortet
  • Tilbud om transport
  • Oppmerksomhet rundt stigmatisering

Eksempler fra kommuner som har etablert aktivitetskort

Kragerøkortet >

Kragerø kommune

Kulturkortet  for ungdom >

Hedmark fylkeskommune

Lørenskog opplevelseskort for barn og unge >

Lørenskog kommune

Opplevelseskort Moss >

Moss kommune