UngMestring 2017

Gjøvik kommune

Formål

Tilbudet skal jevne noen av forskjellene forårsaket av fattigdom ved å tilby opplevelser i trygge rammer, oppfølging og samtaler med ungdom slik at man kan oppleve mestring og bli sett. Tilbudet gir andre utfordringer enn de man vanligvis møter som ungdom, for å få frem ungdommenes ressurser.

Aktivitet/ innhold

Prosjektorientert arbeid arrangert av Ungdomsavdelingen.

  • Mestringstur sommer: to grupper på16-20 ungdom. fire-fem dager overnatting i lavvo. Mestringsopplevelser i norsk natur med varierte aktiviteter som fjelltur, juving, rafting, ridning, klatring osv. Informasjonsmøte: pakkeliste, bli kjent.
  • Mestringsturer vinter: 16-20 ungdom, tre dager. Ski, isklatring osv. Informasjonsmøte i forkant.
  • Gruppeaktivitet, to grupper 8-10 ungdom. Åtte kvelder per gruppe. Gruppeaktivitet for å skape relasjoner og integrasjon, lavterskel for inaktiv ungdom uten organisert aktivitet, faddergruppe.
  • Kulturopplevelser for 350 ungdommer.
  • Into it: En skoleuke på høsten. Teater, dans og musikk på tvers av skole og alder. Profesjonelle produsenter og musikere.
  • 3x Teater/show: Åpen påmelding, prioritering av minoritetsungdom og ungdom berørt av fattigdomsproblematikk.
  • Peer Gynt-forestilling: opplevelsestur til Gålå i lavvo, åpen påmelding.
  • Ung Kultur Møtes: scenekunst, mål om å samle flere grupper over tid og få til en større forestilling.
  • Sosiale opplevelser: Badeland, paintball, Gjøvik Marken, Tusenfryd, motivasjonsturer, idrettsarrangementer.

Målgruppe og rekruttering

Målgruppen er ungdom som på ulikt vis berøres av fattigdom, enten i form av økonomi, opplevelser eller manglende deltakelse. Tilbudet driver aktivt oppsøkende mot ungdom med minoritetsbakgrunn.

Rekrutterer ungdom basert på søknader, ønsker en god gruppesammensetning. I etterkant: jobber for å få ungdommene inn i andre aktiviteter. Rekruttering via sosiale medier, aktivt oppsøkende arbeid og samarbeidspartnere.

Samarbeid

Det er et stort nettverk av samarbeidspartnere. Fast møtestruktur med miljøterapeutene på skolene. Et godt innarbeidet og strukturert tilbud med fokus på mestring. Det opprettes egne team for å planlegge, gjennomføre og evaluere de forskjellige tilbudene.

Samarbeidspartnere: Barnevernet, tverrfaglig familieteam, SLT-koordinator, Gjøvik Læringssenter, BOFIN-Bofellesskap for inkludering, Gjøvik barnevern og omsorgssenter, skoleledelse, miljøterapeuter i skolene, kultursektoren, foreldre, ungdom, NAV, Skolehelsetjeneste, lag og foreninger – spesielt Røde Kors.

Utfordringer/ suksesskriterier

Erfaringsmessig har aktivitetene gitt økt selvfølelse og bidratt til å synliggjøre egne ressurser. Ungdommene blir oppfordret til å komme med forslag.

Ungdomsavdelingen koordinerer, gjennomfører og evaluerer samtlige tilbud. Dette blir evaluert gjennom faste interne møter med og uten deltakelse fra ungdom. Evalueringen har ført til endringer og tilpasninger av aktivitetene.

Fokus på relasjoner, felleskap, utvikling, læring, mestring. Kultur er med på språkkonstruksjon og språktrening. Aktivitetene bidrar til integrering, som igjen kan ha en virkning på fattigdomsproblematikk.

Deltakelse på overnattingsturer. Det er utfordrende for enkelte – det jobbes med å tilrettelegge best mulig.