RELOVE

Oslo kommune bydel Bjerke

Formål

Målet med Relove er å gi et tilbud til barn og ungdom som av sosiale eller økonomiske årsaker ikke har muligheten til å delta på mange fritidsaktiviteter. Deltakerne skal få kunnskap om gjenbruk, redesign, søm-og reparasjonsteknikker. De skal kunne oppleve mestring, delta på en arena utenom skole, bli bevisste på gjenbruk og miljø, bli sett, hørt og tatt på alvor av voksne, styrke selvbildet og få utløp for kreativitet.

Tre ungdommer utenfor skole og arbeid får arbeidstrening og en mestringsarena gjennom tilbudet i samarbeid med Kompass & Co. Disse ungdommene oppdager egne ressurser, vil bli bedre rustet for arbeidslivet og få relevant arbeidserfaring.

Aktivitet/ innhold

RELOVE FOREVER, 13-19 år: Drop-in kurskvelder. Deltakere har selv med klær de ønsker å sy om eller reparere. Enkelte av kurskveldene organiseres som temakvelder.

RELOVE sy- og kostymekurs: 10-12 år: 1.5 timer én gang i uken.

Vi ser gull der andre ser søppel! 6-10 år: Kurset utvikles av kompassungdommene. Lager en kunstutstilling. Det blir alltid servert frukt og enkel brødmat/salat.

Målgruppe og rekruttering

Barn og unge berørt av fattigdomsproblemer, særlig barn av innvandrerfamilier og asylsøkere. Plassering på Veitvet bidrar til enklere rekruttering. Rekruttering gjennom tidligere deltakere som ønsker å fortsette, og gjennom samarbeidspartnere som Nysirkus Bjerke, Bydel Bjerke, Kompass & Co, Helsesøstre og NAV.

Det er planer om å besøke videregående skoler. I tillegg samarbeid med Kulturhuset Veitvet, Årvoll Gård.

Det rekrutteres gjennom bydelens kontakter, gjennom nettet, lokalmiljøet og gjennom tidligere deltakere. Nysirkus Bjerke delte ut brosjyrer til skolene i bydelen, og kursleder besøkte Veitvet skole og fortalte elever om tilbudet.

Bruk av Instagram og Facebook for å promotere.

Samarbeid

Prosjektet inkluderer en prosjektleder og gjennomføres med betydelig frivillig innsats fra ungdommer, prosjektleder og andre frivillige.

Utfordringer/ suksesskriterier

Prosjektet tilbyr kunnskap som i liten grad er tilgjengelig gjennom undervisning i skolen. Fokuset på bærekraftig miljø ser ut til å appellere. Sparer penger ved å reparere/sy om. Utvikler egen kreativitet. Ser fordeler ved å ikke være tilknyttet skolen slik at de lett kan sette i gang nye prosjekter og vinklinger ut ifra deltakernes ønsker.

Det er vanskelig å nå en del av ungdommene som kommer fra strenge, religiøse familier. Stort behov for flere kursholdere/frivillige.

Det blit satt av tid ved hver aktivitet på de faste kursene til holdningsskapning gjennom samtaler og refleksjoner over egen hverdag, ønsker for fremtiden, og tanker om bærekraft og miljø. Fokus på medbestemmelse.

Prosjektet planlegger kvelder der man kan ta med foreldre som ønsker å lære noe nytt.

Andre relevante sider ved tilbudet

Evalueringer gjennom jevnlige møter og samtaler med involverte, både fortløpende og i etterkant. Deltakerne fyller ut evalueringsskjemaer i etterkant av kurset. Kompass-ungdommene evaluerer også. Individuelle samtaler og loggskriving, observasjoner, teambuildingsaktiviteter.

Deltakernes tilbakemelding og evaluering av kurs viser god måloppnåelse. Gode tilbakemeldinger fra foreldre. Kompass-ungdommene har hatt en meget god utvikling, og har blitt ansvarlige unge voksne som ønsker større utfordringer og mer ansvar.

Original idé om å tilby sy- og repareringskurs. Organiseringen med prosjektleder, kursholder, frivillige og mange ulike samarbeidspartnere kan være til inspirasjon for andre organisasjoner/kommuner.