Ferietiltak for familier

Barn som vokser opp i familier som har lav inntekt har ofte ingen ferieopplevelser å snakke om etter ferien. Barn og foreldre får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. 

Organiserte ferietilbud for fattige familier bør derfor ha som mål å gjøre noe med dette. Gjennom ulike ferietiltak kan familier med svak økonomi få tilbud om en ferieopplevelse for hele familien. Ved at hele familien reiser på ferie sammen får man mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner.

Viktige forhold for å lykkes med ferietiltak

  • Ferietiltaket er utarbeidet i tråd med barn og unges ønsker og behov.
  • Tiltaket tar utgangspunkt i kjente arenaer og etablerte relasjoner til barn og unge.
  • Tiltaket er åpent for alle, bredt innrettet og ikke stigmatiserende.
  • Det er god kvalitet på tiltaket og at tilbudet er attraktivt.
  • Det er etablert systemer for tilgang til utstyr for deltakelse.
  • Tiltaket bygger på kjennskap til familiens totale situasjon.
  • Det er etablert samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
  • Tiltaket er gratis eller har lave kostnader for å delta.
  • Terskelen for deltakelse er lav.

Eksempler på ferietiltak for familier i kommunal og frivillig regi

Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset >

Stiftelsen Robin Hood Huset - Bergen kommune

Ferie- og fritidstilbud for barnefamilier med svak økonomi >

Fredrikstad kommune

Love Youth Art > 

Gustavas kulturfabrikk (Hilde Gustava Ovesen)

SommerLie >

Skien kommune