Ferieklubb i Bydel Alna

Oslo kommune, Bydel Alna

Formål

Målet er å gi barn og unge som er berørt av fattigdomsproblematikk mulighet til å delta på ulike aktiviteter i skolens ferier. Tiltaket vil være med på å viske ut skillet mellom de som kan betale for opplevelsesturer/aktiviteter og de som ikke kan det.

Aktivitet/ innhold

Ferieturer:

 • Tre dagers tur til Liseberg/Gøteborg
 • Fem dagers tur til Kinsbakken med fisking, bading, båtturer, osv.
 • To dagers tur til Bø Sommerland (to ganger).
 • To dagers hyttetur, fire ganger (slalåm, rafting, klatring osv.) 

Dagsturer/aktiviteter:

 • Slalåmturer til Tryvann og Hafjell
 • Klatreparken på Tryvann
 • Dyreparken Amadeus
 • Øyhopping i Oslofjorden
 • Lokale turer til Nøklevann/Lutvann som ligger i bydelen
 • Tøyenbadet/Frognerbadet
 • Fangene på fortet i Nydalen
 • Kino
 • Bowling
 • Østfoldbadet
 • Tusenfryd
 • Sommeraktivitet for flyktningbarn (som bor på mottak) på Furuset bibliotek og aktivitetshus

Målgruppe og rekruttering

Tiltaket retter seg spesielt mot de barn og ungdom som faller inn under tilskuddsordningens målgruppe, som sliter med ulike psykiske utfordringer eller av ulike årsaker ikke finner seg til rette i andre organiserte aktiviteter.

For å sikre at tilbudet når de barn og unge som trenger det mest er det etablert et tett samarbeid med skolene, helsesøstre, barnevern, NAV, politi, feltteam, alle bydelens fritidsklubber.

Sammen finner de fram til de barna som trenger tilbudet mest. Tiltaket har en kontaktperson i barnevernet, en hos NAV og en på hver fritidsklubb.

Tverrsektorielt samarbeid

Samarbeid med skolens sosiallærere skjer gjennom bydelens fire tverrfaglige team. I tillegg samarbeider bydelen kontinuerlig med skolene, barnevernet/feltteamet.

NAV: gjennom oppfølgingstjenesten i NAV og utveksling av informasjon.

Helsesøster: gjennom bydelens skolehelsetjeneste og ungdommens helsestasjon vil tiltaket være i dialog og utveksle informasjon. Fritidsklubben vil være hovedgjennomfører av dette.

Politi: gjennom kontakt og utveksling av informasjon, samt anbefaling av deltakere.

SaLTo: gjennom kontakt og utveksling av informasjon, samt anbefale deltakere

Utfordringer/ suksesskriterier

Den største utfordringen er å treffe de barn og unge som trenger tilbudet mest, og derfor er det viktigste suksesskriteriet det gode samarbeidet tiltaket i dag har med de nevnte instansene.

Etter mange års erfaring har man fått på plass gode rutiner, og dette er med på å gi både barn, unge og ansatte trygge og fine turer.

Bydelen mottar mange gode tilbakemeldinger på dette fra barn, unge, foresatte og samarbeidspartnere.

Andre relevante sider ved tilbudet

Tiltaket veksler mellom å tilby lengre og kortere turer/aktiviteter. Dette gir variasjon til ungdommene, noe som gjør at det minner mer om tilbud alle andre barn og unge får. De tilbyr aktiviteter som er tilgjengelig både i og utenfor kommunen.

Alle turer og aktiviteter blir evaluert kontinuerlig og etter gjennomføring. Det er egne ferieklubbmøter som også helhetsevaluerer. Denne gruppa innhenter også forslag og innspill fra klubbrådene og samarbeidspartnerne.

Tiltaket motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdom og gir dem opplevelser og referansepunkter, som for eksempel møter med nye og/eller gamle venner i andre settinger og miljøer. Dette gir viktig sosial kompetanse.

Mange av aktivitetene kvalifiserer også som alternative mestringsarenaer, som for eksempel at skoletrett ungdom opplever mestring, tilhørighet og sosialisering.