De fleste kan kjenne seg igjen i at familielivet ikke alltid blir slik man hadde tenkt på forhånd. Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp.

Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi.

  • Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende
  • Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale med ditt familievernkontor
  • Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten
  • Vi har taushetsplikt

Hva kan familievernet hjelpe med?

Det behøver ikke å være krise for å komme til familievernkontoret. Tvert i mot er det klokt å gripe tak i problemer i parforholdet tidlig. Mange som oppsøker oss for å få hjelp til parforholdet har slitt en stund, og er usikre på om det går an å jobbe for å få det bedre. Det er ikke uvanlig at vi hører folk si at de har “mistet følelsene” for hverandre.


Familievernet har høy kompetanse på å hjelpe foreldre til å samarbeide bedre, og dersom man strever anbefaler vi å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe, og barn trenger at foreldrene samarbeider så godt som mulig.

Åpent for små og store familier

Familievernet tar imot enkeltpersoner, par og familier. Hvert år kommer rundt 110 000 mennesker til familievernet for å få bistand til parforholdet, foreldresamarbeid, ulike utfordringer i familien eller mekling. Noen ganger møter vi også utvidet familie, i saker som for eksempel handler om generasjonsproblemer, særkullsbarn, ny familie, samspillsvansker eller kultur- og minoritetsspørsmål.

De yngste blir prioritert hos oss. I perioder med mye pågang vil derfor familier med hjemmeboende barn bli prioritert først.

Mekling for å sikre foreldresamarbeid ved samlivsbrudd

Alle foreldre med felles barn under 16 år må til mekling i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd. Målet med meklingen er at dere skal lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale) som er til barnas beste.

Mange tilbud om kurs og samtalegrupper

Familievernet tilbyr mange ulike typer kurs, blant annet for par som nylig har fått barn, foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og foreldrekurs for par som har gått fra hverandre. Det finnes også samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd mellom foreldrene.

Fritt valg av familievernkontor

Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt å tilby behandling, rådgivning og mekling. Det er fritt valg av familievernkontor, som betyr at du selv kan velge om du vil besøke familievernkontoret som ligger nærmest hjemstedet ditt eller om du foretrekker å dra et annet sted. Noen familievernkontor kan for eksempel ha spesielle tilbud som passer bedre for deg.

Du kan selv ringe direkte til familievernkontoret eller du kan be om å bli kontaktet. Mer informasjon om hvordan du går frem finner du under ditt familievernkontor.

Husk!
Det blir ikke alltid som planlagt.
Familievernet hjelper deg med å finne løsninger.