Den digitale veilederen skal bidra til å øke kunnskap i kommunene om hvordan arbeid mot fattigdom blant barn kan innrettes.

Fokus settes på blant annet:

  • planarbeid i kommunen
  • samarbeid på tvers av kommunale tjenester
  • medvirkning
  • samarbeid med frivillig sektor
  • tilskudd
  • eksempelsamling med erfaringer fra kommuner og organisasjoner som jobber for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter

Bufdir håper veilederen vil bidra til at flere kommuner jobber systematisk og langsiktig med fattigdomsproblematikk, og at flere kommuner og organisasjoner vil la seg inspirere av de gode eksemplene på hvordan man kan styrke inkludering av barn og unge på viktige sosiale arenaer.