Du kan søke fylkesmannen  i ditt fylke om anerkjennelse av separasjon og skilsmisse etter lov om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner

Dersom du ønsker å klage på vedtaket, skal klagen sendes til fylkesmannen. Dersom fylkesmannen ikke omgjør sitt vedtak, oversender de saken til Bufdir for klagebehandling.

Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger ytterligere opplysninger for å kunne behandle klagen.

Dersom saken ikke er ferdigbehandlet i løpet av én måned, vil du få et foreløpig svar fra oss.