Digital prøving av ekteskap

Par som ønsker å gifte seg kan nå logge seg inn via skatteetaten.no, invitere forlover eller vitne til å gjøre det samme, og på kort tid få behandlet sin ekteskapsprøving digitalt.

(Gjelder fra juni 2018)

Digital prøvingsattest blir sendt til brudeparet i Altinn. Merk at den digitale prøvingsattesten ikke vil inneholde stempel eller signatur. Vi har latt noen brudepar få teste ut den nye, digitale løsningen, så allerede nå vil dere kunne motta digitale prøvingsattester fra brudepar.

Når brudeparet mottar den digitale prøvingsattesten i Altinn, kan de videresende prøvingsattesten til vigsler på e-post. De kan også skrive ut prøvingsattesten og oversende den på papir.

Når vigselen er gjennomført, må vigsler bekrefte dette i prøvingsattesten og returnere den til Skatteetaten. Prøvingsattesten skal returneres til Skattekontoret i den regionen hvor en av brudefolkene bor (adressen til brudeparet er påført prøvingsattesten.)

Oppdaterte egenerklæringer

Vi har oppdatert egenerklæringene på papir, både Q-0150 (egenerklæring for brudefolket) og Q-0151 (forlovererklæringen).

Vi ber derfor om at dere makulerer eventuelle gamle og utdaterte papirskjemaer og erstatter disse med nye. Oppdaterte egenerklæringer kan hentes på statens blankettarkiv.