Bliksvær, Trond og Andersen, Jan | Langeland, Fredrik | Olesen, Esben S.B.

Rapporten formidler resultatene fra en kartleggingsundersøkelse om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse, utført på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). En bakgrunn for oppdraget er at råd for personer med funksjonsnedsettelse fra høsten 2019 ble forankret i kommuneloven sammen med eldreråd og ungdomsråd (eller annet medvirkningsorgan for ungdom), og et behov for å finne ut om og eventuelt hvordan den nye lovforankringen innvirker på rådsordningen.

168 s., utgitt av Nordlandsforskning og Høgskolen i Innlandet i 2022.