Denne studien undersøker hvordan koronakrisen påvirker debattkulturen i kommentarfeltene knyttet til redaksjonelle mediers Facebook-sider. Dette utforskes ved å se på tonen, på hatefulle ytringer og på konspirasjonsteorier i kommentarene, i kombinasjon med både kjønnsfordeling blant debattantene og endringer i journalistikken før og etter at koronapandemien inntok Norge. Funnene viser at det er forskjeller mellom kommentarfeltene før koronapandemien slo inn over Norge, og i den første perioden etter at krisen var et faktum. Det er forskjell mellom kommentarfeltene knyttet til koronastoffet, og kommentarfeltene knyttet til andre temaer i forkant av pandemien. De mest markante forskjellene angår tonen og kjønnsfordelingen i kommentarfeltene. Det er en høyere andel kvinner i kommentarfeltene i koronaperioden. Samtidig er det endring i kommentarfeltenes tone: kommentarer med negativ og nøytral tone øker på bekostning av positive, humoristiske og sarkastiske ytringer. Økningen er spesielt stor for nøytrale kommentarer, og den er betydelig blant de kvinnelige debattantene. Undersøkelsen viser også at om lag to prosent av kommentarene på de ulike medienes facebook-sider inneholder hatefulle ytringer. Undersøkelsen er utført av Retriever på oppdrag fra Bufdir.

72 s., utgitt av Retriever i 2021.