Skrove, Gaute og Lichtwarck, Willy | Moufack, Marie Florence | Røkkum, Nina Helen Aas | Ulfseth, Lena Augusta | Kojan, Bente Heggem

Kunnskapsgjennomgangen ser på hvilke måter konteksten rundt covid-19 har påvirket behovene og livssituasjonen til sårbare barn og utsatte familier, og hvordan tjenestetilbudet rettet mot sårbare barn og unge har blitt berørt av pandemien og iverksatte smittereduserende tiltak. Kunnskapsgjennomgangen har to deler. Del 1 baserer seg på kvantitative data bestående av Bufdirs spørreundersøkelser med ledere i landets barneverntjenester. Del 2 består av litteratursøk knyttet til eksisterende kunnskap om sårbare barn og familiers behov samt kunnskap om pandemiens konsekvenser for velferdstjenestene rettet mot ulike grupper sårbare barn og familier.

56 s., utgitt av NTNU i 2021.