Digital veileder om barnevernets arbeid i saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Veilederen er primært rettet mot kommunalt og statlig barnevern, og følger den vanlige saksgangen i en barnevernssak. Den inneholder kunnskap og rutinebeskrivelser til bruk i arbeidet med den enkelte sak som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Utgitt av Bufdir i 2019.