Paulsen, Veronika og Ytreland, Kristin | Oterholm, Inger

Denne rapporten oppsummerer funnene fra delprosjekt 1: "Pålagte hjelpetiltak", i prosjektet "Virkning av hjelpetiltak i barnevernet". Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og VID vitenskapelige høyskole, på oppdrag fra Bufdir. Muligheten for pålagte hjelpetiltak i barnevernet ble utvidet i 2016, og det foreligger svært begrenset kunnskap om pålagte hjelpetiltak. Hovedmålet med delprosjektet var å belyse hvordan pålagte hjelpetiltak gjennomføres, hvordan det fungerer og hva som kan være utfordringer, begrensninger og muligheter ved bruk av pålagte hjelpetiltak. I tillegg var det ønskelig å evaluere virkningen av utvidelsen fra 2016. Motivasjon og felles forståelse av utfordringene er viktig for å skape endring hos familier, vi ville derfor se på sammenhengen mellom motivasjon hos foreldre og barn og hvordan tiltaket fungerer. I tillegg ville vi se på sammenhengen mellom pålagte hjelpetiltak og samtaleprosess i fylkesnemnda som ble innført som et prøveprosjekt i fem fylkeskommuner i 2016.

58 s., utgitt av NTNU i 2021.