Storhaug, Anita Skårstad og Havnen, Karen J. S. | Fylkesnes, Marte Knag | Kojan, Bente Heggem | Christiansen, Øivin | Langsrud, Elizabeth | Jarlby, Frederikke | Jørgensen, Kristina | Sørlie, Hanne E. | Gresdahl, May | Skrove, Gaute

Hovedformålet med studien, som er gjort på oppdrag fra Bufdir, er å øke kunnskapen om kommunale barneverntjenesters arbeid i akuttsituasjoner. Det gjelder organiseringen av akuttarbeidet, beslutningsgrunnlag, beslutningsprosesser, tiltaksvalg og oppfølging slik dette forstås og erfares av barn, foreldre og barnevernsansatte, og slik dette fremstår gjennom dokumenter knyttet til barnets sak. På bakgrunn av denne kunnskapen utarbeides anbefalinger for barneverntjenestens akuttarbeid.

188 s., utgitt av NTNU og NORCE i 2020.