Covid-19-pandemien og smitteverntiltakene har i stor grad påvirket hverdagen til barn og unge. Som et innspill til regjeringens koordineringsgruppe som vurderer tilbudet til sårbare barn, har Bufdir gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan tilbudet om sommeraktiviteter til barn og unge har endret seg som følge av pandemien. Tilgang til sommeraktiviteter innen idrett, kunst og kultur er en viktig del av veien tilbake til en normal hverdag for barn og unge. Det er viktigere enn noen gang at barn og unge har tilgang til arenaer og møteplasser med trygge rammer der de kan være sammen med andre barn.

17 s., utgitt av Bufdir i 2020.