Falch-Eriksen, Asgeir og Skaaden, Hanne

I 2018 ble det gjennomført en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern. ”Barnevern i møte med mangfold” er et forskningsprosjekt som skal evaluere virkninger av kampanjen. Kampanjen var rettet mot somalisk, polsk og engelsk språkgruppe. Bakgrunnen for prosjektet er at barnevernets omdømme og mandat blir diskutert på ulikt vis i det offentlige ordskifte. Dette pågår kontinuerlig i tradisjonelle nyhetsmedier nasjonalt, men også i både sosiale medier og tradisjonelle medier globalt. Mange saker har de siste årene fokusert på det norske barnevernets arbeid i familier med bakgrunn fra ulike land, og det er til dels mange misvisende antakelser som er luftet og som har rotfestet seg som feilaktige forventninger til hva norsk barnevern gjør. Det har både vært uttrykt kritikk for at barnevernstjenesten har grepet inn for tidlig, for sent, for voldsomt, for mildt, for tilfeldig eller ikke grepet inn i det hele tatt der de skulle.

48 s., utgitt av NOVA i 2020.