Backe-Hansen, Elisabeth og Kjelsaas, Iselin | Bruvoll, Annegrete | Ellingsen, Dag | Westberg, Nina Bruvik | Guldvik, Maria Køber

Denne rapporten er en del av prosjektet «Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet», på oppdrag for Bufdir. I Ellingsen m.fl. (2019) omhandles uønsket oppsplitting av søskenflokker og ulike utfordringer og muligheter ved å plassere søsken sammen, mens vi i en senere studie skal vurdere modeller for å finne best egnede barnevernstiltak. Denne rapporten omhandler oppfølging av fosterbarn og fosterhjem, med særlig vekt på besøk i fosterhjemmet. Med utgangspunkt i intervjuer med barnevernsansatte og andre sentrale kompetansepersoner, en spørreundersøkelse rettet mot alle kommunene, og en omfattende internasjonal litteraturgjennomgang har vi kartlagt dagens praksis og punkter som er nødvendige å oppfylle for god oppfølging av fosterhjem og fosterbarn.

142 s., utgitt av Menon Economics AS i 2019.