Gundersen, Tonje og Jessen, Jorunn

NOVA har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført et prosjekt som skal gi økt kunnskap om hvordan fosterforeldres egne barn opplever det å få fostersøsken. Hvilke endringer medfører fosterhjemsoppdraget for familiene? Hvilke erfaringer har fosterforeldre og deres egne barn med oppfølging, medvirkning og veiledning? Og hva er årsakene til at noen vurderer å avslutte fosterhjemsoppdraget?

4 s., utgitt av NOVA i 2019.