“Familien i fokus” er et terapeutisk tilbud til ungdom som har store utfordringer med atferden sin mot seg selv og andre, for å sikre en god plassering og utvikling for ungdommen. Modellen kan også̊ tilbys når ungdommen flytter ut fra familiehjemmet og tilbake til biologisk familie eller i egen bolig med oppfølging. Modellen er opptatt av inkludering av biologisk familie, nettverk og mulighetene for tilbakeføring til biologisk familie. Vi har et mål om at i alle saker der det er mulig, har ungdommen samvær/avlasting i biologisk familie/nettverk.

4 s., utgitt av Bufetat, region nord i 2020.