Familieråd si kaj malajon la familijasa. Taj vorbin pa važni bajora kana varekon penel ke kaj jekh šavoro si bajo. Kade šaj avel jekh mištimo te vortaren o bajo kana šavores trobol žotimo. Familieråd si te kames te zas vat te kames či zas taj i familja si korkori vat tena denle kodi boči pa šavora kaj o familieråd. Ande gadala lila si sa so trobos te žanes pa familieråd te hačares. I boči la modelalki keren maj bot ando čorengo kher, men botivar vi ande avera boča.

13 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2019.