Aanerød, Line Merete Tangen og Mossige, Svein

Rapporten beskriver nettovergrepsfenomenet basert på litteraturgjennomgang og forskning på nettovergrep i Norge. Det er flere kilder til informasjon: 1. Internasjonal forskning, 2. nettovergrep slik de framkom i tips om straffbare forhold til Kripos i perioden 2015–2017, 3. politiets erfaring gjennom etterforskningsoperasjoner som Operasjon Duck og Dark Room og 4. observasjoner fra Facebook, Movie Star Planet og Slettmeg.no. For å forstå nettovergrep har vi vendt blikket i flere retninger. Vi har gjennom forskningslitteratur sett på hvordan selve internett påvirker vår kommunikasjon med andre. Vi har sett på forhold ved dem som utsettes for nettovergrep, og forhold ved dem som begår nettovergrep. Forskning på nettrelatert kommunikasjon viser en kompleks og til dels motsetningsfylt atferd. Kommunikasjon på nettet ser ut til å gjøre oss mer åpne. Vi formidler mer private forhold enn vi ville ha gjort ansikt til ansikt. Dette kan skyldes opplevelsen av anonymitet. Vi kan iscenesette bilder av oss selv slik vi ønsker å framstå på nett. Vi ser ut til å bli mer impulsive og samtidig mer veloverveide ved nettkommunikasjon. Måten vi fremtrer og bruker nettet på, er et sammensatt fenomen og ser ut til å ha konsekvenser for forvaltningen av seksualitet på nett. Forskningen vår viser at det er en stor vekst i antall tips som rapporteres til Kripos om straffbar nettrelatert seksuell aktivitet i Norge. Ulovlige bilder og film utgjør 2/3 av tipsene. Bildematerialet er analysert og gradert. Straffbar chatting mellom barn–voksen og mellom voksne utgjør 1/3 av tipsene. De som bedriver nettovergrep, synes å være upåfallende menn i alle aldre, uten tidligere kriminalitet. Kommunikasjon på nettet synes å senke terskelen for å inngå i straffbar aktivitet for både barn og voksne. Nettovergrep framstår i omfang og form som et samfunnsproblem.

108 s., utgitt av NOVA i 2018.