Fossum, Sturla og Babaii, Aida | Handegård, Bjørn Helge

Hensikten med denne studien var å evaluere om behandlingsmodellen MultifunC er et mindre, like bra eller bedre behandlingstiltak på barnevernsinstitusjoner sammenlignet med andre eksisterende tilbud (Best Availiable Residential Treatment – BART). Ungdommer med uttalte atferdsproblemer, som ofte er ledsaget av bekymringsfull bruk av rusmidler, plassert på barneverninstitusjoner, ble rekruttert til studien. Ungdommene kom fra fem barnevernsinstitusjoner som arbeidet etter behandlingsmodellen MultifunC, eller fra annen behandling i enten offentlige barnevernsinstitusjoner, private barnevernsinstitusjoner eller behandlingskollektiv. Det var ingen betydningsfulle forskjeller ved inntak (T1) mellom ungdommene plassert på MultifunCeller BART-institusjoner. Dette gjør at våre vurderinger om MultifunC-behandling er like god, dårligere eller bedre enn BART-behandling er gyldig. Det var ingen forskjeller mellom MultifunC- og BART-behandling i utviklingen i regelbrytende, utagerende atferd, bruk av rusmidler med unntak at det var en signifikant forskjell i favør av BART på YSR eksternalisering. Ungdommene på MultifunC-institusjonene var i større grad hjemme ett år etter plassering (T3) og behandlingstiden på institusjonene var også kortere for disse ungdommene. Vår konklusjon er at behandlingsmodellen MultifunC ikke er mer effektiv enn annen behandling for utagerende og rusmisbrukende ungdommer, men institusjonene som jobbet i henhold til MulitfunC-behandling resulterte i kortere behandlingstid og flere hadde flyttet hjem ett år etter inntak på barnevernsinstitusjonene (T3). Det er fortsatt behov for å styrke behandlingen på barnevernsinstitusjon for å redusere bruk av rusmidler, redusere kriminalitet og styrke deltakelsen i ungdommenes skolegang. Studien er gjort på oppdrag fra Bufdir.

76 s., utgitt av UiT Norges arktiske universitet i 2018.